Usluge potražnja
ISTIČE: 27.09.2018.

Tender dana: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BRZE SAOBRAĆAJNICE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 12 (NOVI SAD-ZRENJANIN) I DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 13 (ZRENJANIN-BORČA)-VOJVOĐANSKO P

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju brze saobraćajnice državnog puta IB reda broj 12 (Novi Sad-Zrenjanin) i državnog puta IB reda broj 13 (Zrenjanin-Borča)-Vojvođansko P
IZVOR:
OBJAVLJEN: 28.08.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine
Matični broj: 08950920
PIB: 108819257
Država: SRBIJA
Opština: NOVI SAD - GRAD
Mesto: Novi Sad
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Tatjana Antonić i Jelena Knežević
Kontakt telefon: 021/4881-787
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije