Radovi potražnja

Tender dana: (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) RADOVI NA SANACIJI PRUGE RUMA-ŠABAC-RASPUTNICA DONJA BORINAZVORNIK NOVI, PO NALOGU MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 5/2018

radovi na sanaciji pruge Ruma-Šabac-rasputnica Donja Borina–Zvornik Novi, po nalogu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 5/2018
IZVOR:
OBJAVLJEN: 22.08.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: "Infrastruktura Železnice Srbije"a.d.
Matični broj: 21127094
PIB: 109108420
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Marija Milovanović
Kontakt telefon: 011/361-80-71
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmeta radovi
Predmet gradnja puteva, železničkih pruga, aerodroma i sportskih objekata
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
01.02.2019.
2.245.000 RSD
01.02.2019.
6.562.680 RSD