Radovi potražnja
ISTIČE: 27.08.2018.

KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA ZAPADNOM BEDEMU KRUŠEVAČKOG GRADA SA ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Konzervatorsko restauratorski radovi na zapadnom bedemu Kruševačkog grada sa arheološkim istraživanjima
IZVOR:
OBJAVLJEN: 13.08.2018.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Narodni muzej Kruševac
Matični broj: 07676344
PIB: 100323054
Država: SRBIJA
Opština: KRUŠEVAC
Mesto: Kruševac
Delatnost: Delatnost muzeja galerija i zbirki
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Ustanova
Kategorija: kultura
Kontakt osoba: Predrag Pantić
Kontakt telefon: 064/4146064
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Predmet drugi građevinski radovi i radovi specijalnih struka
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije