Radovi potražnja
ISTIČE: 06.09.2018.

IZRADA I POSTAVLJANJE TURISTIČKE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE-PRVA FAZA

Izrada i postavljanje turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji AP Vojvodine-prva faza
IZVOR:
OBJAVLJEN: 07.08.2018.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Matični broj: 08753245
PIB: 100716328
Država: SRBIJA
Opština: NOVI SAD - GRAD
Mesto: Novi Sad
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Vesna Morača
Kontakt telefon: 021/487 4892
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet u oblasti saobraćaja
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije