Radovi potražnja
ISTIČE: 08.08.2018.

NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI GRADSKOG STADIONA U VRANJU

Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji gradskog stadionau Vranju

NARUČILAC:
Grad Vranje
IZVOR:
OBJAVLJEN: 09.07.2018.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRAD VRANJE
Matični broj: 07179693
PIB: 102184184
Država: SRBIJA
Opština: VRANJE
Mesto: Vranje
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Stojan Bogdanović
Kontakt telefon: 017/402 311
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšti radovi u oblasti niske gradnje
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije