Radovi potražnja
ISTIČE: 31.07.2018.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ATLETSKOG STADIONA U KRALJEVU 81/2018

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Ministarstvo privrede
Matični broj: 17862154
PIB: 108213421
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Miranda Vučenović
Kontakt telefon: 011/3334-157
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet gradnja puteva, železničkih pruga, aerodroma i sportskih objekata
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije