Usluge potražnja
ISTIČE: 16.07.2018.

PARTIJA 1-PROJEKAT PEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE POŽAREVAC-LJUBIČEVO, PARTIJA 2-PROJEKAT PEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE LUČICA-POLJANA PORED DEŽAVNOG PUTA POŽAREVAC-ŽABARI

PARTIJA 1-Projekat pešačko-biciklističke staze Požarevac-LJubičevo, PARTIJA 2-Projekat pešačko-biciklističke staze Lučica-Poljana pored dežavnog puta Požarevac-Žabari
IZVOR:
OBJAVLJEN: 15.06.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Gradska uprava grada Požarevca
Matični broj: 07271239
PIB: 100438011
Država: SRBIJA
Opština: POŽAREVAC
Mesto: Požarevac
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Biljana Koči
Kontakt telefon: 012/539-681
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije