Roba potražnja
ISTIČE: 18.07.2018.

NABAVKA I POSTAVLJANJE AUTOBUSKIH SOLARNIH STAJALIŠTA

Nabavka i postavljanje autobuskih solarnih stajališta

NARUČILAC:
Grad Pančevo
IZVOR:
OBJAVLJEN: 11.06.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Gradska uprava grada Pančeva
Matični broj: 08331537
PIB: 101049012
Država: SRBIJA
Opština: PANČEVO
Mesto: Pančevo
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Društvena svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Marija Krstić
Kontakt telefon: 013 / 352 799
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Predmet dobra u oblasti saobraćaja
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
11.06.2018.
328.000 RSD