Usluge potražnja
ISTIČE: 13.06.2018.

IZRADA PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE- POSLOVNA ZONA U SOMBRU SA BIZNIS INKUBATOROM, HLADNJAČOM, KVANTAŠKOM PIJACOM, TRŽNICOM I PRATEĆIM OBJEKTIMA

Izrada projekto-tehničke dokumentacije- Poslovna zona u Sombru sa biznis inkubatorom, hladnjačom, kvantaškom pijacom, tržnicom i pratećim objektima

NARUČILAC:
Grad Sombor
IZVOR:
OBJAVLJEN: 14.05.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRADSKA UPRAVA GRADA SOMBORA
Matični broj: 08337152
PIB: 100123258
Država: SRBIJA
Opština: SOMBOR
Mesto: Sombor
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Slavica Suzić
Kontakt telefon: 025/468-182
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije