Usluge potražnja
ISTIČE: 23.04.2018.

USLUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU NA TRŽIŠTU NARODNE REPUBLIKE KINE

Usluga za odnose s javnošću na tržištu Narodne Republike Kine
IZVOR:
OBJAVLJEN: 13.04.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Turistička organizacija Srbije
Matični broj: 17062867
PIB: 101824761
Država: SRBIJA
Opština: STARI GRAD
Mesto: Beograd (Stari Grad)
Delatnost: Izdavanje knjiga
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Ustanova
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Jelena Bogdanović
Kontakt telefon: 011/6557-540
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
18.10.2019.
2.500.000 RSD