Usluge potražnja
ISTIČE: 10.04.2018.

PRUŽANJE USLUGE EKSPERTIZE I IZRADE PROJEKTA SANACIJE MOSTA PREKO LEPENICE KAMENI MOST U ULICI DR JOVANA RISTIĆA

Pružanje usluge ekspertize i izrade projekta sanacije mosta preko Lepenice– kameni most u ulici dr Jovana Ristića

NARUČILAC:
Grad Kragujevac
IZVOR:
OBJAVLJEN: 07.03.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Grad Kragujevac
Matični broj: 07184069
PIB: 101982436
Država: SRBIJA
Opština: KRAGUJEVAC - GRAD
Mesto: Kragujevac
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Danijela Drobnjak
Kontakt telefon: 034/306-287
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije