Roba potražnja
ISTIČE: 14.02.2018.

SISTEM KONTROLE KOMUNALNOG OTPADA NA DEPONIJI VINČA I POGONU POGONU OTPAD SA BEZBEDNOSNO INFORMATIVNIM SISTEMOM ZA PRAĆENJE

O.P. 78/2017: sistem kontrole komunalnog otpada na deponiji Vinča i pogonu pogonu Otpad sa bezbednosno informativnim sistemom za praćenje
IZVOR:
OBJAVLJEN: 05.02.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JKP "Gradska čistoća"
Matični broj: 07045000
PIB: 100003603
Država: SRBIJA
Opština: PALILULA
Mesto: Beograd (Palilula)
Delatnost: Skupljanje otpada koji nije opasan
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava
Kontakt osoba: Sanja Stojkucović
Kontakt telefon: +381112084584
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Predmet tehnička oprema za obavljanje delatnosti (uređaji, mašine, aparati, mehanizacija i sl.)
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije