Usluge potražnja
ISTIČE: 31.01.2018.

JAVNI POZIV DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA RADI PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA OSIGURANIM LICIMA-OPERACIJA SENILNE I PRESENILNE KATARAKTE SA UGRADNJOM INTRAOKULARNIH SOČIVA U 2018. GODINI

javni poziv davaocima zdravstvenih usluga za zaključivanje ugovora radi pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima-operacija senilne i presenilne katarakte sa ugradnjom intraokularnih sočiva u 2018. godini
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 12.01.2018.

RFZO

Na osnovu člana 177. st. 1. i 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon), a u vezi sa članom 63. st. 1. i 2. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj: 119/17), Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) upućuje

J A V N I P O Z I V

davaocima zdravstvenih usluga za zaključivanje ugovora radi pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima-operacija senilne i presenilne katarakte sa ugradnjom intraokularnih sočiva u 2018. godini

· davaocima zdravstvenih usluga za operaciju katarakte