Usluge potražnja
ISTIČE: 31.01.2018.

JAVNI POZIV DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA RADI PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA OSIGURANIM LICIMA- LEČENJA NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO) U 2018. GODINI

javni poziv davaocima zdravstvenih usluga za zaključivanje ugovora radi pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima- lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) u 2018. godini
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 12.01.2018.

RFZO

Na osnovu člana 177. st. 1. i 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon), a u vezi sa članom 63. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj: 119/17), Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) upućuje

J A V N I P O Z I V

davaocima zdravstvenih usluga za zaključivanje ugovora radi pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima- lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) u 2018. godini

· davaocima zdravstvenih usluga za BMPO
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Laniva doo Zvezdara 07.08.2019.
07.08.2019.
57.524.200 RSD
Telus pro doo Beograd 01.03.2019.
01.03.2019.
3.965.200 RSD
Goodhouse doo Beograd 01.03.2019.
01.03.2019.
3.965.200 RSD
01.03.2019.
3.965.200 RSD