Ostalo
ISTIČE: 31.01.2018.

JAVNI POZIV APOTEKAMA KOJE NISU U PLANU MREŽE, ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA RADI SNABDEVANJA, U 2018. GODINI, OSIGURANIH LICA LEKOVIMA SA LISTE LEKOVA I ODREĐENOM VRSTOM POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

javni poziv apotekama koje nisu u Planu mreže, za zaključivanje ugovora radi snabdevanja, u 2018. godini, osiguranih lica lekovima sa Liste lekova i određenom vrstom pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 12.01.2018.

RFZO

Na osnovu člana 177. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS" br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon), a u vezi sa članom 63. st. 4.-11. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu ("Službeni glasnik

RS" broj: 119/17), Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu:

Republički fond) upućuje

J A V N I P O Z I V

apotekama koje nisu u Planu mreže, za zaključivanje ugovora radi snabdevanja, u 2018. godini, osiguranih lica lekovima sa Liste lekova i određenom vrstom pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

· privatnim apotekama