Usluge potražnja
ISTIČE: 19.01.2018.

USLUGA IZRADE IDEJNOG REŠENJA (IDR) TRANSFORMACIJE REKONSTRUKCIJOM ŽELEZNIČKE PRUGE PETROVARADIN-BEOČIN U ZELENU STAZU 3/2018

Usluga izrade Idejnog rešenja (IDR) transformacije rekonstrukcijom železničke pruge Petrovaradin-Beočin u zelenu stazu 3/2018
IZVOR:
OBJAVLJEN: 11.01.2018.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Matični broj: 17855212
PIB: 108510088
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: ANA ŽIVANOVIĆ
Kontakt telefon: 011/362-14-72
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije