Usluge potražnja
ISTIČE: 19.01.2018.

USLUGA IZRADE IDEJNOG REŠENJA (IDR) TRANSFORMACIJE REKONSTRUKCIJOM ŽELEZNIČKE PRUGE PETROVARADIN-BEOČIN U ZELENU STAZU 3/2018

Usluga izrade Idejnog rešenja (IDR) transformacije rekonstrukcijom železničke pruge Petrovaradin-Beočin u zelenu stazu 3/2018
IZVOR:
OBJAVLJEN: 11.01.2018.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
NOVO 11.01.2018.
NOVO 11.01.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Matični broj: 17855212
PIB: 108510088
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: ANA ŽIVANOVIĆ
Kontakt telefon: 011/362-14-72
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu