Usluge potražnja
ISTIČE: 08.01.2018.

(pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) IZRADA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG REŠENJA ZA REKONSTRUKCIJU STAROG SAVSKOG MOSTA SA DODELOM UGOVORA ZA USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZJN (11/17)

Usluge izrade tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 8) ZJN, po sprovedenom postupku konkursa za dizajn čiji je predmet izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja za rekonstrukciju Starog savskog mosta sa dodelom ugovora za usluge izrade tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 8) ZJN (11/17)
IZVOR:
OBJAVLJEN: 05.12.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
Matični broj: 07094094
PIB: 100293512
Država: SRBIJA
Opština: VRAČAR
Mesto: Beograd (Vračar)
Delatnost: Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava
Kontakt osoba: Maja Popadić
Kontakt telefon: 0112041367
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije