Roba potražnja
ISTIČE: 24.11.2017.

PIVO, VINO I ŽESTOKA PIĆA ZA RESTORANE I HOTELE MUP-A, JN BROJ 259/17

Pivo, vino i žestoka pića za restorane i hotele MUP-a, JN broj 259/17
IZVOR:
OBJAVLJEN: 13.11.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Matični broj: 07008104
PIB: 100184116
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: VALERIJA LEPOTIC
Kontakt telefon: 306 2000 \40220
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Predmet druga dobra
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
TIM 99 Beograd 26.04.2018.
26.04.2018.
2.000.000 RSD
TIM 99 Beograd 13.11.2017.
13.11.2017.
1.000.000 RSD
TIM 99 Beograd 13.11.2017.
13.11.2017.
1.000.000 RSD
TIM 99 Beograd 28.06.2016.
28.06.2016.
1.800.000 RSD