Radovi potražnja
ISTIČE: 04.12.2017.

RADOVI NA IZGRADNJI GRADSKOG FUDBALSKOG STADIONA U ČAČKU-NASTAVAK IZGRADNJE

radovi na izgradnji Gradskog fudbalskog stadiona u Čačku-nastavak izgradnje

NARUČILAC:
Grad Čačak
IZVOR:
OBJAVLJEN: 03.11.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRAD ČAČAK
Matični broj: 07183046
PIB: 102011807
Država: SRBIJA
Opština: ČAČAK
Mesto: Čačak
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Nebojša Baković
Kontakt telefon: 032344169
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšti radovi na zgradama i u niskoj gradnji (bez posebnih specifikacija)
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
08.05.2019.
4.465.400 RSD