Usluge potražnja
ISTIČE: 01.12.2017.

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE JAVNOG OSVETLJENJA SA SOLARNIM PANELIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA I PRIGRADSKIH NASELJA

Izrada tehničke dokumentacije javnog osvetljenja sa solarnim panelima na teritoriji Grada Novog Sada i prigradskih naselja
IZVOR:
OBJAVLJEN: 01.11.2017.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE
Matični broj: 08964904
PIB: 109804482
Država: SRBIJA
Opština: NOVI SAD - GRAD
Mesto: Novi Sad
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Persa Đekić
Kontakt telefon: 021 4889 100
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije