Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 27.10.2017.

PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA-POSLOVNI KOMPLEKS U JAGODINI, SKLADIŠNI OBJEKTI U NIŠU, KRUŠEVCU, POŽAREVCU, OPREMA PIVARE, POTRAŽIVANJA

Prodaja stečajnog dužnika-poslovni kompleks u Jagodini, skladišni objekti u Nišu, Kruševcu, Požarevcu, oprema pivare, potraživanja
IZVOR:
Alo
OBJAVLJEN: 27.09.2017.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: JAGODINSKA PIVARA
Mesto: Jagodina
Datum objave oglasa: 27.09.2017
Datum prodaje: 27.10.2017
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 355.500.000,00
Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Najvažnija imovina stečajnog dužnika: Poslovni kompleks u Jagodini (krug fabrike – 41 objekat), Ulica kneginje Milice broj 133, sa najvažnijim objektima: • Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića (JAPS), površine 3167 m2 • Kvasara, površine 1224 m2 • Silosi–10 ćelija sa 4 međućelije, površine 615 m2 • Ležni podrum, vrioni podrum, mašinska sala, kuvarnica, sladara, sušara, služba održavanja i trafo stanica, površine 4452 m2 • MIN-ov podrum, površine 1846 m2 • Upravna zgrada, površine 1179 m2 • Centralni magacin, površine 1241 m2 • Flašnica, površine 4318 m2 Svi objekti su na KP 4010, upisanoj u list nepokretnosti broj 957 KO Jagodina. 2. Poslovno skladišni objekti na izdvojenim lokacijama – Niš, Kruševac i Požarevac 3. Oprema pivare koja se sastoji iz opreme nekoliko različitih pogona, kao što su: oprema kuvarnice, oprema vrionog podruma, oprema ležnog podruma, oprema filtracije, kao i oprema za otakanje piva i otakanje bezalkoholnih pića. 4. Potraživanja. Javno nadmetanje održaće se dana 27.10.2017. godine u 11:00 časova na sledećoj adresi: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd, Ul. Terazije br. 23, III sprat, "Simpo sala". Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 09:00 do 10:50 časova, na istoj adresi.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: rukovodilac projekta Tatjana Gajić
Kontakt telefon: 064/840-24-25
Kontakt e-mail: