Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 20.10.2017.

PRODAJA POJEDINE IMOVINE DRUŠTVA I IMOVINE GRUPE POVEZANIH LICA

PRODAJA POJEDINE IMOVINE DRUŠTVA I IMOVINE GRUPE POVEZANIH LICA-imovina Privrednog društva Drum Creek d.o.o, Luka Petrol d.o.o, Nova luka d.o.o. Beograd i Luka Beograd a.d. Beograd
IZVOR:
Novosti
OBJAVLJEN: 19.09.2017.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Luka Beograd a.d. Beograd

PRODAJA POJEDINE IMOVINE DRUŠTVA I IMOVINE GRUPE POVEZANIH LICA