Roba potražnja
ISTIČE: 19.09.2017.

(pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) MERKANTILNA PŠENICA SA USLUGOM SKLADIŠTENJA

merkantilna pšenica sa uslugom skladištenja
IZVOR:
OBJAVLJEN: 12.09.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Direkcija za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine
Matični broj: 08784922
PIB: 103547671
Država: SRBIJA
Opština: NOVI SAD - GRAD
Mesto: Novi Sad
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Bojana Manigoda
Kontakt telefon: 021 425201
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmeta dobra
Predmet hrana, namirnice
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu