Roba potražnja
ISTIČE: 22.09.2017.

OPREMA ZA OPSLUŽIVANJE VAZDUHOPLOVA, PARTIJA 1: PUTNIČKE STEPENICE ZA OPSLUŽIVANJE VAZDUHOPLOVA

Oprema za opsluživanje vazduhoplova, partija 1: Putničke stepenice za opsluživanje vazduhoplova
IZVOR:
OBJAVLJEN: 23.08.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Javno preduzeće za aerodromske usluge "Aerodrom Niš"
Matični broj: 07343914
PIB: 101531405
Država: SRBIJA
Opština: CRVENI KRST
Mesto: Niš (Crveni Krst)
Delatnost: Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava
Kontakt osoba: Savić Slobodanka
Kontakt telefon: 018/582-003
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Predmet druga dobra
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije