Radovi potražnja
ISTIČE: 01.09.2017.

POSTAVLJANJE ŠTEDLJIVIH SOLARNIH KLUPA

Postavljanje štedljivih solarnih klupa

NARUČILAC:
Grad Pirot
IZVOR:
OBJAVLJEN: 23.08.2017.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRAD PIROT
Matični broj: 07131674
PIB: 100386203
Država: SRBIJA
Opština: PIROT
Mesto: Pirot
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: SLAVICA PEJIĆ
Kontakt telefon: 010/305537
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Sib Invest doo Niš 19.11.2022.
19.11.2022.
68.487.303 RSD
19.11.2022.
68.487.303 RSD
19.11.2022.
68.487.303 RSD