Usluge potražnja
ISTIČE: 25.07.2017.

PROMOTIVNA KAMPANJA U CILJU SPREČAVANJA KRAĐE ELEKTRIČNE ENERGIJE, JNMV/1000/0041/2016

I definisanja osnovnih elemenata kampanje Kampanja treba da sadrži sledeće elemente: 1. Izrada okvira komunikacione strategije, koja podrazumeva jasnu eksplikaciju izabranog pravca komunikacije i svih predloženih rešenja za pojedinačne elemente Kampanje usmerene na sprečavanje krađe električne energije 2. Kampanja treba da sadrži sledeće elemente: slogan i logotip kampanje - komunikaciona poruka će biti raspoznatljiva u svim materijalima na temu sprečavanja krađe električne energije 3. Grafički dizajn tj. vizuelna rešenja sa pripremom za štampu za sledeće elemente: plakat i novinski oglas, predlog 3 rešenja. Neophodno je prikazati mogućnost primene print materijala u urbanim sredinama (lajt boksovi, bilbordi). Dimenzije vizuelnih rešenja bi bile naknadno dostavljene od strane Naručioca II produkcija i postprodukcija kratkog filma u trajanju od 10 sek Ponuđač je u obavezi da osmisli sadržaj i izradi scenario kratkog filma u trajanju od 10-15 sek na temu krađe električne enerije koji će nositi nedvosmislenu poruku koja se urezuje i pamti dugo nakon emitovanja, 2 predloga scenarija; Ponuđač se obavezuje da odradi kompletnu produkciju i postprodukciju kratkog filma na osnovu odabranog scenarija. III Produkcija promotivnih plakata koji će se koristiti u kampanji Potrebno je izraditi plakate u tiražu od 1000 primeraka, po dimenzijama koje će biti naknadno dostavljene od strane Naručioca.
IZVOR:
OBJAVLJEN: 14.07.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JP Elektroprivreda Srbije
Matični broj: 20053658
PIB: 103920327
Država: SRBIJA
Opština: STARI GRAD
Mesto: Beograd (Stari Grad)
Delatnost: Trgovina električnom energijom
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Svetlana Mirković - Jovičić
Kontakt telefon: +381 11 2024 853
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije