Nekretnine ponuda
ISTIČE: 17.07.2017.

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BREOGRADA NA LN 3747 KO SAVSKI VENAC

oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Breograda na LN 3747 KO Savski venac
IZVOR:
Politika
OBJAVLJEN: 14.06.2017.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Breograda na LN 3747 KO Savski venac

Javno nadmetanje: 17.07.2017 u 12 h