Usluge potražnja
ISTIČE: 22.06.2017.

ANALIZIRANJE STAVOVA JAVNOSTI O RADU KOMUNALNE POLICIJE I OBAVEŠTAVANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA

Analiziranje stavova javnosti o radu komunalne policije i obaveštavanje javnosti o aktivnostima
IZVOR:
OBJAVLJEN: 23.05.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Matični broj: 17855255
PIB: 108512042
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Tanja Ogrizović
Kontakt telefon: 011/2646939
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije