Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 16.03.2017.

PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA-FABRIKA ZA PROIZVODNJU AGROPELETA I ZEMLJIŠTE NA KO DOROSLOVO I POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica-fabrika za proizvodnju agropeleta i zemljište na KO Doroslovo i poljoprivredna mehanizacija
IZVOR:
Novosti
OBJAVLJEN: 04.02.2017.

Tekst tendera/obaveštenja možete pogledati u nastavku