Usluge potražnja
ISTIČE: 25.01.2017.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SA GEODETSKIM PODLOGAMA I TEHNIČKOM KONTROLOM ZA IZGRADNJU BAZENA I PRATEĆIH OBJEKATA

IZVOR:
OBJAVLJEN: 17.01.2017.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN
Matični broj: 08135002
PIB: 101406134
Država: SRBIJA
Opština: KOVIN
Mesto: Kovin
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Verica Torlaković
Kontakt telefon: 013/742-114
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Saba Belča Preševo 09.01.2020.
09.01.2020.
1.800.290 RSD
09.01.2020.
1.800.290 RSD
Graditelj NS Novi Sad 22.06.2018.
22.06.2018.
31.949.400 RSD