Roba potražnja
ISTIČE: 10.02.2017.

ELEKTRIČNE MAŠINE, APARATI, OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal
NARUČILAC:
JP Srbijagas Novi Sad
IZVOR:
OBJAVLJEN: 11.01.2017.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
14.03.2017 12:08
11.01.2017 13:36
11.01.2017 13:35
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JP Srbijagas, Novi Sad
Matični broj: 20084600
PIB: 104056656
Država: SRBIJA
Opština: NOVI SAD - GRAD
Mesto: Novi Sad
Delatnost: Cevovodni transport
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Nemanja Marković
Kontakt telefon: 021 481 1204
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Predmet potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.)
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
CENTRO-GAS NOVI SAD 10.04.2017.
10.04.2017.
222.000 RSD
CENTRO-GAS NOVI SAD 30.03.2017.
30.03.2017.
0 RSD
ROBA / USLUGA: Bakarne cevi u koturu
CENTRO-GAS NOVI SAD 29.03.2017.
29.03.2017.
222.000 RSD
ROBA / USLUGA: Kablovi
07.12.2016.
177.120 RSD