Roba potražnja
ISTIČE: 19.01.2017.

USK SPOJNICE ZA KANALIZACIJU, 177 NMV/16

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
24.01.2017 15:17
11.01.2017 15:23
11.01.2017 15:22
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Matični broj: 07018762
PIB: 100346317
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava
Kontakt osoba: Kristina Miljević
Kontakt telefon: 206-9498
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Predmet druga dobra
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
17.08.2017.
406.256 RSD
14.06.2017.
1.191.560 RSD
13.06.2017.
1.191.560 RSD