Radovi potražnja
ISTIČE: 06.02.2017.

RADOVI NA UREĐENJU KOMPLEKSA AVALSKOG TORNJA U CILJU UNAPREĐENJA TURISTIČKE PONUDE- UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA I IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

Radovi na uređenju kompleksa Avalskog tornja u cilju unapređenja turističke ponude- Uređenje poslovnog prostora i izgradnja sportskih terena
IZVOR:
OBJAVLJEN: 04.01.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Javno preduzeće "Emisiona tehnika i veze"
Matični broj: 20610131
PIB: 106475271
Država: SRBIJA
Opština: ČUKARICA
Mesto: Beograd (Čukarica)
Delatnost: Bežične telekomunikacije
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Vladimir Lopičić
Kontakt telefon: 011/3693250
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije