Radovi potražnja
ISTIČE: 21.02.2017.

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO BEZ ELEMENATA KONCESIJA ZA VRŠENJE ENERGETSKE USLUGE NA DELU SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA OPŠTINE VRBAS, 401-1-47/2016

javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesija za vršenje energetske usluge na delu sistema javnog osvetljenja Opštine Vrbas, 401-1-47/2016

NARUČILAC:
Opština Vrbas
IZVOR:
OBJAVLJEN: 13.12.2016.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Opštinska uprava Vrbas
Matični broj: 08285071
PIB: 100636230
Država: SRBIJA
Opština: VRBAS
Mesto: Vrbas
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: ŽELJKO KNEŽEVIĆ
Kontakt telefon: 021/7954076
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet električne instalacije
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije