Usluge potražnja
ISTIČE: 12.12.2016.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE SALE U BEŠKI

Izrada glavnog projekta sportske sale u Beški
IZVOR:
OBJAVLJEN: 30.11.2016.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA I PARKIRALIŠTIMA „INĐIJA PUT“, INĐIJA
Matični broj: 08646465
PIB: 101799285
Država: SRBIJA
Opština: INĐIJA
Mesto: Inđija
Delatnost: Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava
Kontakt osoba: Savić Aleksandar
Kontakt telefon: 022/215-0015
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu