Usluge potražnja
ISTIČE: 13.07.2016.

(pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) KONSULTANTSKE USLUGE AUTORA PRVONAGRAĐENOG REŠENJA PRI IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE TERAZIJSKE TERASE P-26/16

Konsultantske usluge autora prvonagrađenog rešenja pri izradi tehničke dokumentacije za uređenje Terazijske terase P-26/16
IZVOR:
OBJAVLJEN: 06.07.2016.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
Matični broj: 07094094
PIB: 100293512
Država: SRBIJA
Opština: VRAČAR
Mesto: Beograd (Vračar)
Delatnost: Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava
Kontakt osoba: Maja Popadić
Kontakt telefon: 0112041367
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije