Usluge potražnja
ISTIČE: 22.04.2016.

IZRADA PLANSKO-URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE ZA SOLARNU ELEKTRANU I VETROELEKTRANU U KOSTOLAČKOM BASENU, JN/1000/0109/2015

IZRADA „PLANSKO-URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE ZA SOLARNU ELEKTRANU I VETROELEKTRANU U KOSTOLAČKOM BASENU”, JN/1000/0109/2015
IZVOR:
OBJAVLJEN: 22.03.2016.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JP Elektroprivreda Srbije
Matični broj: 20053658
PIB: 103920327
Država: SRBIJA
Opština: STARI GRAD
Mesto: Beograd (Stari Grad)
Delatnost: Trgovina električnom energijom
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Tatjana Obradović
Kontakt telefon: +381 11 2024 731
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije