Pojmovi za pretragu
Teritorije
Datum objave

Od

Do

Javni uvid i nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Belegiš ističe: uto 15.10.2019. | objavljen: pon 16.09.2019. Opština Stara Pazova
Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta na KO Stara Pazova, ulica Panonska bb ističe: pon 23.09.2019. | objavljen: pon 16.09.2019. Opština Stara Pazova
Javni uvid -Nacrt Plana detaljne regulacije Stari most u Malom Zvorniku za ponovljen javni uvid ističe: čet 17.10.2019. | objavljen: sub 14.09.2019. Opština Mali Zvornik
Javni uvid -Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Sakar u Opštini Mali Zvornik ističe: čet 17.10.2019. | objavljen: sub 14.09.2019. Opština Mali Zvornik
Javni uvid u nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije Berbersko-bolnica u Zrenjaninu ističe: sub 12.10.2019. | objavljen: pet 13.09.2019. Gradska uprava grada Zrenjanina
Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije Berbersko Bolnica u Zrenjaninu ističe: sub 12.10.2019. | objavljen: pet 13.09.2019. Gradska uprava grada Zrenjanina