Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

Rani javni uvid u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje Telečka sa elementima za direktno sprovođenje ističe: pet 28.05.2021. | objavljen: pet 14.05.2021. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Novi Sad
Rani javni uvid u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje Telečka sa elementima za direktno sprovođenje ističe: pet 28.05.2021. | objavljen: čet 13.05.2021. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Novi Sad