Izvor: eKapija | Utorak, 03.06.2014.| 14:28
Izdvojite članak Odštampajte vest

Autobuska stanica sa 15 dolaznih i 58 odlaznih terminala, železnička sa 8 perona - Pogledajte kako će izgledati budući kompleks u novobeogradskom Bloku 42 (FOTO)

Prvonagrađeno rešenje tima "Proaspekt"
Prvonagrađeno rešenje tima "Proaspekt"
Nova glavna autobuska stanica u Novom Beogradu imaće 15 dolaznih i 58 odlaznih terminala, dok će buduća glavna železnička stanica imati 8 perona, rečeno je danas na predstavljanju urbanističko-arhitektonskog rešenja novih objekata u Bloku 42. Prvonagrađeno rešenje, koje će poslužiti kao osnova za dalju projektnu i plansku razradu, delo je autorskog tima "Proaspekt", koji čine Vladimir i Milan Lojanica.

Budući kompleks u Novom Beogradu, koji će osim železničke i autobuske stanice obuhvatati i atraktivan poslovni prostor, zauzimaće oko 21 hektar. Kada bude potpuno završen, u ovom delu grada trebalo bi da bude sagrađeno ukupno 180.000 kvadrata poslovnog prostora (obuhvatajući i objekte stanica). Poseban pečat ovoj lokaciji daće tri kule od 23 sprata, visine oko 70 metara.

Cilj konkursa bio je da se dobije najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje za nove saobraćajne terminale u centralnoj zoni Novog Beograda, kao i za poslovno-komercijalne sadržaje. Pobedničko idejno rešenje, kao i ostali radovi pristigli na konkurs, predstavljeni su danas u Urbanističkom zavodu grada Beograda.

Predstavljanju rešenja prisustvovao je i gradski menadžer, Goran Vesić, kao i direktor Urbanističkog zavoda, Nebojša Stefanović. Na osnovu prvonagrađenog rešenja, Urbanistički zavod će sada krenuti u izradu Plana detaljne regulacije.

- Bilo je veoma važno odabrati kvalitetno rešenje, jer se sada definiše budući izgled glavne autobuske stanice, koja će na ovom mestu ostati nekoliko narednih decenija. U prestonici će, takođe, postojati i još šest manjih autobuskih stanica, kada sadašnja glavna stanica bude izmeštena. Na njenom mestu realizovaće se projekat "Beograd na vodi" – kazao je Vesić.

- Ovim izmeštanjem ostvarićemo nešto čemu se težilo decenijama. Potrudićemo se i da sve druge vidove saobraćaja na neki način integrišemno i da Blok 42 postane nešto što do sada nije bio - istakao je gradski menadžer.

Investitor konkursa bila je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda.

"Proaspekt" - pogled na autobusku stanicu iz pravca Jurija Gagarina
"Proaspekt" - pogled na autobusku stanicu iz pravca Jurija Gagarina
Urbanistički zavod sada će pristupiti izradi Plana detaljne regulacije, na osnovu prvonagrađenog rešenja. Neće sve ostati isto, nešto će sigurno biti menjano, ali će ovaj projekat poslužiti kao polazna tačka, dodao je Vesić.

Projekat "Proaspekta" će, takođe, biti unapređivan i drugonagrađenim rešenjem arhitekte Dragana Vukovića i "Kolubara invest gradnje", kao i sa još četiri otkupljena rešenja.

Vesić je dodao da će u sklopu novog kompleksa u Bloku 42 postojati oko 180.000 kvadratnih metara kvalitetnog poslovnog prostora, kao i da očekuje da će veoma brzo biti pronađene kompanije spremne da investiraju u njihovu izgradnju.

- Dobra strana i prednost ovog rešenja jeste mogućnost da se fazno gradi, što će verovatno i biti slučaj. Faze će zavisiti od toga kakve ćemo investitore imati. Za nas je najvažnije da sami, što pre, izgradimo autobusku stanicu - rekao je Vesić.

Kako je predviđeno, na novoj autobuskoj stanici biće mesta za oba operatera - i za BAS i za "Lastu".

Autor prvonagrađenog rešenja, arhitekta Vladimir Lojanica, istakao je da zadatak nije bio nimalo lak, te da je konkurencija bila veoma jaka.

- Možda je jedan od najtežih zadataka konkursa bilo pronalaženje saobraćajnog rešenja, zbog složenosti takvog "razvodnika" različitih vrsta saobraćajnih, pešačkih i kolskih kretanja - kazao je Lojanica.

- Nastojali smo da se arhitektura objekata uklopi u tradiciju i nasleđe modernizma Novog Beograda, odnosno da na adekvatan način ostavi pečat svog vremena - dodao je arhitekta.

Direktor Urbanističkog zavoda, Nebojša Stefanović, podsetio je da je na konkurs za izradu autobuske i železničke stanice stiglo 54 rešenja, od čega osam iz inostranstva - Italije, Bugarske, Nemačke i Velike Britanije. Inače, jedan od uslova za konkurisanje bio je i da vođa tima arhitekata ima licencu za projektovanje Republike Srbije.

"Proaspekt" - ulaz u autobusku stanicu
"Proaspekt" - ulaz u autobusku stanicu
U ocenjivanju radova su uvaženi saobraćajni i urbanističko-arhitektonski kriterijumi, uklapanje u modernističku arhitekturu Novog Beograda, kao i mogućnost fazne realizacije. Kako je Stefanović kazao, odluka je bila teška, ali je žiri doneo jednoglasno.

Do kraja juna biće pripremljen katalog svih radova, a biće organizovane i stručne rasprave. Takođe, do kraja juna u holu zagade Urbanističkog zavoda, u Palmotićevoj 30, biće postavljena i izložba svih radova koji su pristigli na konkurs.

Evo nekoliko detalja iz prvonagrađenog rada tima "Proaspekt".

Autobuska stanica zauzima centralnu teritoriju bloka, železnička stanica smeštena je uz severnu ivicu peronskih potrojenja i između njih. Komercijalno-poslovni centar smešten je uz deo bloka zahvaćen ulicama Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Supermarket je lociran uz ivičnu zonu bloka, duž Ulice Jurija Gagarina.

Autobuska stanica i železnička stanica imaće pristupnu zonu, staničnu zgradu i perone. Komercijalni sadržaji biće smešteni u tri podceline: neposredno uz stanične objekte, u terenu (kao zasebna blokovska podcelina) i u poslovnim kulama.

Ovim rešenjem, planirano je da celokupan kompleks bude sagrađen u nekoliko faza. U prvoj fazi, predviđena je izgradnja autobuske stanice u obimu koji zadovoljava trenutne potrebe vezane za izmeštanje savskog amfiteatra. Nije nužno da se odmah grade svi peroni, kao ni svi sadržaji u prizemlju niti na spratu ovog kompleksa. Druga faza podrzumeva dopune sadržaja autobuske stanice, kao realizaciju železničkog kompleksa, i to u dva koraka – faza 2a: pristupni trg i "vestbil" sa izlaskom na perone koji u fazi 2b mogu dobiti i proširenja, do regulacionih linija železnice.

U trećoj fazi, pretpostavljena je mogućnost realizacije hotelskog kompleksa, poslovno-trgovačkog centra i sadržaja trgovina i usluga. U poslednjoj, četvrtoj fazi, u planu je realizacija preostalih poslovnih sadržaja. Takođe, ukoliko železnički peroni ne budu do tada natkriveni, to će biti urađeno u ovoj fazi.

Pogledajte spisak nagrađenih autora, a u našoj galeriji i izgled ovih rešenja!


1. nagrada:

- tim "Proaspekt", autori Vladimir Lojanica i Milan Lojanica; projektanti Sonja Pešterac i Marija Mijović; projektantska saradnja Srđan Marlović; model Vlada Lukić.

2. nagrada

- autor Dragan Vuković, "Kolubara invest gradnja".

Treća nagrada nije dodeljena.

Četiri jednakovredna otkupa:


1. autorski tim: Emina Savić, Filip Gržetić i Sveta Teofilović; saradnici Zora Šćepanović, Ivona Klem, Ivana Popović i Julija Lazić; rad je rađen u kompaniji "Mašinoprojekt kopring" Beograd.

Ulaz u železničku stanicu i trg ka Ulici Milutina Milankovića
Ulaz u železničku stanicu i trg ka Ulici Milutina Milankovića
2. autori: Aleksandar Leko i Ratomir Vračarević, koautori Milica Lambrin, Tea Konstantinović, Aleksandra Praštalo; 3D model Dušan Nenadović, konsultant za konstrukciju Ivan Bojović; konsultant za pejzažnu arhitekturu Vesna Nadaždin-Ljubičić, konsultant za mašinske instalacije Radoslav Galić "Quiddita", konsultant za PPZ Milovan Glavonjić "Midvej MGV".

3. autori: Helena Šacka, Veljko Mladenović, Tamara Petrović Komlenić, Tijana Tomašević Zelić, Milan Pavićević; saradnik Zoran Pavlović; konsultanti Zoran Rubinjoni, Ognjen Đurović; ovlašćeno pravno lice za zastupanje Centar za planiranje urbanog razvoja CEP.

4.
autorski tim "KANA Arhitekti": Ljilja Brajković, Spasoje Radomilović, Marina Ilić, Aleksandra Đorđević, Bojana Popović i Nevena Balalić; arhitektonska vizuelizacija "EDIT studio" Uroš Nešić i Igor Kozić; konsultant za centralne gradske funkcije i urbanu mobilnost Ksenija Lalović Arhitektonski fakultet u Beogradu; konsultant za saobraćajne terminale Zoran Papić Fakultet tehničkih nauka Novi Sad; maketa Aleksandar Kotevski.

Dva jednakovredna obeštećenja


1. autor: Dejan Jokić; konsultanti za saobraćajno rešenje Ivan Đunisijević, Jovan Teofilović, Milan Strugarević.

2. rad je urađen u okviru biroa "Normotic" - autorski tim : Zoran Dmitrović, Vidoje Đukanović, Ana Jevtić, Marija Radojlović, Danijela Mijović; saradnici Ana Stakić; vizuelizacija Zoran Damjanović; organizator Dragana Rančić.

M.S.


Fotogalerija
Urbanističko-arhitektonska rešenja autobuske i železničke stanice u novobeogradskom Bloku 42

Firme:
Urbanistički zavod Beograda
JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Grad Beograd
ProAspekt d.o.o. Beograd
BAS Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd
Beograd na vodi d.o.o. Beograd
Kolubara Invest Gradnja Beograd
Arhitektonski fakultet Beograd
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
Midvej MGV d.o.o. Beograd
Quiddita d.o.o. Beograd
CEP D.O.O.
KANA Arhitekti Nova Pazova
Edit Studio
Lasta a.d. Beograd
Tagovi:
glavna autobuska stanica Beograd
glavna železnička stanica Beograd
glavna autobuska stanica u Novom Beograd
glavna železnička stanica u Novom Beogradu
Vladimir Lojanica
Milan Lojanica
autobuska stanica Novi Beograd
železnička stanica Novi Beograd
Blok 42
autobuska stanica Blok 42
železnička stanica Blok 42
poslovne zgrade Blok 42
poslovni kompleks Blok 42
poslovne kule Blok 42
glavna autobuska stanica Novi Beograd
glavna železnička stanica Novi Beograd
idejno rešenje autobuska stanica Novi Beograd
idejno rešenje železnička stanica Novi Beograd
urabnističko arhitektonsko rešenje autobuske stanice Novi Beograd
Goran Vesić
Nebojša Stefanović
Beograd na vodi
savski amfiteatar
Plan detaljne regulacije Blok 42
PDR Blok 42
Plan detaljne regulacije autobuske stanice Novi Beograd
Plan detaljne regulacije železničke stanice Novi Beograd
Ulica Jurija Gagarina
Antifašističke borbe
Ulica Milutina Milankovića
peroni
Sonja Pešterac
Marija Mijović
Srđan Marlović
Vlada Lukić
Emina Savić
Filip Gržetić
Sveta Teofilović
Zora Šćepanović
Ivona Klem
Ivana Popović
Julija Lazić
Aleksandar Leko
Ratomir Vračarević
Milica Lambrin
Tea Konstantinović
Aleksandra Praštalo
Dušan Nenadović
Ivan Bojović
Vesna Nadaždin Ljubičić
Radoslav Galić
Milovan Glavonjić
Helena Šacka
Veljko Mladenović
Tamara Petrović Komlenić
Tijana Tomašević Zelić
Milan Pavićević
Zoran Pavlović
Zoran Rubinjoni
Ognjen Đurović
Ljilja Brajković
Spasoje Radomilović
Marina Ilić
Aleksandra Đorđević
Bojana Popović
Nevena Balalić
Uroš Nešić
Igor Kozić
Ksenija Lalović
Zoran Papić
FTN
Aleksandar Kotevski
Dejan Jokić
Ivan Đunisijević
Jovan Teofilović
Milan Strugarević
Normotic
Zoran Dmitrović
Vidoje Đukanović
Ana Jevtić
Marija Radojlović
Danijela Mijović
Ana Stakić
Zoran Damjanovi
Dragana Rančić
poslovne kule Blok 42
poslovne kule Novi Beograd
kule železnička stanica
kule autobuska stanica
BAS
Podelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE