Izvor: eKapija | Ponedeljak, 17.03.2014.| 10:57
Izdvojite članak Odštampajte vest

Nova infrastrukturna mreža u Novom Beogradu vredna 20,5 mil EUR - Šta donosi Plan detaljne regulacije za ulice Vojvođansku i Surčinsku?

Kako bi bila povećana efikasnost u ukupnom saobraćajnom sistemu glavnog grada, omogućeno brže povezivanje delova Beograda sa Aerodromom "Nikola Tesla", podignut nivo bezbednosti, izgrađena biciklistička staza, predviđena je rekonstrukcija saobraćajnog pravca Surčinska-Vojvođanska ulica.

Urbanistički zavod Beograda je u septembru prošle godine izradio Plan detaljne regulacije za ulice Vojvođansku i Surčinsku, od saobraćajnice T6 do autoputske obilaznice – I faza, od saobraćajnice T6 do saobraćajnice koja povezuje predmetni pravac sa Aerodromom "Nikola Tesla". Taj dokument je na javnom uvidu, a "eKapija" vam predstavlja najznačajnije detalje koji su predviđeni za taj saobraćajni pravac.

Ovaj plan se radi u dve faze. Prva faza obuhvata deo saobraćajnog pravca od saobraćajnice T6 do raskrsnice sa saobraćajnicom koja povezuje predmetni saobraćajni pravac sa aerodromom 'Nikola Tesla', a druga faza razrađivaće preostali deo saobraćajnog poteza od raskrsnice sa saobraćajnicom koja povezuje predmetni saobraćajni pravac sa erodromom 'Nikola Tesla' do autoputske obilaznice.

Prva faza izrade navedenog plana duž Surčinske ulice, obuhvata deo teritorije K.O. Novi Beograd i K.O. Surčin, severno od naselja Ledine. Površina obuhvaćenog prostora iznosi oko 13,12 ha u dužini od oko 3,5 km. Granicom je obuhvaćena regulacija Surčinske ulice, infrastrukturni koridor za izliv atmosferskih voda, infrastrukturna površina za trafostanicu i kanalizacionu crpnu stanicu, infrastrukturna površina za trafostanicu, kao i širi prostor u zoni raskrsnice predmetne saobraćajnice sa saobraćajnicom T6.

Prema Generalnom planu Beograda 2021, duž Surčinske ulice, pretežna namena je stanovanje u prigradskim naseljima, sa individualnim objektima.

Planirane dve saobraćajne trake

Prema GP Beograda 2021, saobraćajni pravac Surčinska – Vojvođanska od saobraćajnice T6 do saobraćajnice koja povezuje predmetni saobraćajni pravac sa Aerodromom "Nikola Tesla" ima rang ulice prvog reda.

Ovaj saobraćajni pravac je u celini postojeći i predstavlja jedan od uvodnih pravaca u grad koji se proteže pravcem istok-zapad i povezuje gradsku opštinu Surčin sa Novim Beogradom i dalje sa ostalim delovima grada. U postojećem stanju profil predmetnog saobraćajnog poteza ima jednu traku po smeru, što nije u skladu sa značajem koji ima u uličnoj mreži grada, kao ni sa planiranim rangom u Generalnom planu Beograda 2021, te je cilj izrade planske dokumentacije sticanje osnova za rekonstrukciju i samim tim uslova za povećanje kapaciteta i povećanje nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Planirani saobraćajni pravac Surčinska - Vojvođanska, na delu od saobraćajnice T6 pa do odvajanja za Aerodrom, dužine oko 3.500m, imaće dva puta po dve saobraćajne trake (3,00m + 3,50m širine) sa razdelnim ostrvom (širine 4,50m), obostrano ivično zelenilo (minimalne širine 2,5m, osim u zoni ukrštanja trase sa dalekovodom gde je zelenilo širine 1 m zbog neophodne udaljenosti regulacije saobraćajnice od stubova dalekovoda), obostran jednosmerne biciklističke trake (širine 1,6 m) i obostrane trotoare (širine 2 m). Na raskrsnicama sa punim programom veza predviđene su trake za leva skretanja širine 3m.

Na potezima saobraćajnice gde su predviđene niše za javni gradski prevoz, a nema prostornih mogućnosti za drugo rešenje, biciklističke trake se sužavaju na širinu od 1,1 m.

Na saobraćajnom potezu predviđenom ovim Planom, planirana je izgradnja mnogobrojnih raskrsnica.

Pristup okolnom, u najvećem delu, gusto izgrađenom tkivu planirane saobraćajnice ostvaruje se, osim navedenih veza, i pristupnim ulicama, kao i iz same Surčinske ulice preko upuštenih ivičnjaka i ojačane biciklističke staze i trotoara. U ovim zonama, planira se osvetljenje jačeg intenziteta i kolovozni zastor drugačije površine od kolovoznog zastora planiranog saobraćajnog pravca Surčinska – Vojvođanska.

Duž predmetne saobraćajnice planira se postavljanje svetiljki javne rasvetei odvodnjavanje površinskih voda sa kolovoza i trotoara preko slivnika u zatvoreni sistem kišne kanalizacije. Na mestima raskrsnica, nadvožnjaka, stajalištima itd. projektovati osvetljenje jačeg intenziteta.

Javni prevoz ostaje nepromenjen

U skladu sa razvojnim planovima Sekretarijata za saobraćaj – Direkcije za javni prevoz planirano je zadržavanje postojećih trasa i stajališta linija javnog gradskog prevoza putnika duž predmetne deonice.

Predviđena izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže

Planirana regulacija ulice zahvata postojeće cevovode koji će se naći u planiranom kolovozu ili izvan, pa se planira izmeštanje i izgradnja nove vodovodne mreže.

Koridor trase I faze planirane saobraćajnice nalazi se na teritoriji "Centralnog" i manjim delom "Batajničkog" kanalizacionog sistema. Koncepcija oba kanalizaciona sistema planirana je po separacionom principu odvođenja atmosferskih i upotrebnjenih voda. Na celom prostoru regulacije predmetne saobraćajnice nije izgrađena kanalizacija gradskog sistema.

Novo zelenilo

U odnosu na prostorni obuhvat i položaj planirane trase, neophodno je predvideti različite tipove zelenila na svim onim površinama na kojima je moguće formirati vegetaciju koja će imati prevashodno zaštitnu funkciju u odnosu na negativne uticaje buke, taloženje i rasprostiranje otrovnih čestica i zagađenog vazduha, sprečavanja erozije i spiranja tla.

(Foto: Aleksandar Parezanović)

Zaštitno zelenilo formirati u regulaciji saobraćajnice sa obe strane ulice na svim slobodnim i neizgrađenim površinama. Lokacije namenjene za zaštitno zelenilo, biće predmet dalje planske dokumentacije.

Vrednost radova 20,5 mil EUR

U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda nemaju informacije kada mogla da počne rekonstrukcija ovog pravca.

- Kada se završi javni uvid i kada bude uvojen Plan na Skupštini grada, tada ćemo praviti pripreme za realizaciju. Na osnovu konačnog usvojenog plana moći ćemo da govorimo o infrastrukturnim radovima koji su u planu – rekao je za "eKapiju" Nenad Bajić iz Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Troškovi su procenjeni na osnovu orijentacionog predmera radova urađenog u Urbanističkom zavodu Beograda i jediničnih cena iz baze podataka UZ Beograda 20,5 mil EUR.

Svi koji žele, a do sada nisu dostavili sugestije na ovaj Nacrt, to mogu da učine do 19. marta u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u gradskoj opštini Surčin, Vojvođanska br. 79.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 15. aprila 2014. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.