Izvor: eKapija | Utorak, 11.02.2014.| 15:23

Most od Vinče do Pančeva, nova železnička stanica u Boleču - Predstavljamo vam detalje buduće obilaznice oko Beograda

Trasa buduće saobraćajnice koja spaja Beograd sa Pančevom je definisana. Obilaznica oko Beograda, povezivanje dva grada mostom kod Dunava i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz centra prestonice je pred očima javnosti.

Naime, Plan detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda, sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava, je na javnom uvidu, a "eKapija" vam prenosi najvažnije detalje buduće saobraćajnice.

Planom, koji potpisuje Saobraćajni institut CIP, obuhvaćena su dva segmenta - autoputska i železnička obilaznica oko Beograda. Autoputska deonica obuhvata Bubanj potok, Vinču i Pančevo, dok železnička deonica kreće iz Belog potoka, preko Vinče i na kraju Pančeva, sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava.

Granica Planova detaljne regulacije je na sredini mosta preko Dunava. Ukupna dužina autoputske obilaznice od Bubanj potoka do Pančeva iznosi oko 31km, a dužina železničke obilaznice od Belog potoka do Pančeva iznosi oko 29 km.

Drumska obilaznica

Plan obuhvata drumsku obilaznicu, kao i teretnu obilaznu prugu, sa svim pratećim sadržajima uz autoput i železničkom stanicom uz prugu.

Na drumskoj obilaznici, planirana je izgradnja 2 tunela, 2 nadvožnjaka i 12 mostova, od kojih je najznačajniji i najveći most preko Dunava kod Vinče. Tuneli su dugi oko 2 kilometra - Bubanj potok (oko 1.300 metara) i Leštane (700 kilometara).
Petlja Boleč
Kada je reč o ukrštanju autoputa i pruge sa lokalnom putom mrežom, veze obilaznice i postoćih saobraćajnica planirane su preko takozvanih denivelisanih raskrsnica – devijacija. Najvažnija među njima je petlja Boleč.

Pruga

Planom je obuhvaćena postojeća pruga Rakovica-Mala Krsna, od izlaza iz tunela Beli potok, a zatim i železnička stanica Beli potok. Planirana teretna obilazna pruga počinje na izlazu iz železičke stanice, a završava se prelaskom na drugu obalu Dunava (teritorija Pančeva), priključenjem na postojeću prugu Pančevo-Vršac.

Na železničkoj pruzi planirana su dva tunela (Bubanj potok, od oko 1.600 metara i Leštane, od oko 915 m), osim mosta preko Dunava tu je i još jedan manji most, zatim vijadukti, podvožnjaci, železnička stanica Boleč itd. Tuneli su projektovani kao jednokolosečni, a maksimalna brzina koju će vozovi ovde moći da razviju su 120 kilometara na sat.

Za teretni saobraćaj, planirana je železnička stanica Boleč, sa tri koloseka. Ona će imati staničnu zgradu i takozvani "SS i TT objekat". Objekti su namenjeni za potrebe "Železnica Srbije".

Inače, kako je navedeno u Planu detaljne regulacije, trasa teretne obilazne pruge je na nekoliko mesta u koliziji sa postojećim saobraćajnicama. Planirano je da sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama budu denivelisana. Planirani su i pristupni putevi železničkoj stanici Boleč, kojima će stanica biti povezana na postojeću mrežu u koridoru.

Izmeštanje teretnog železničkog saobraćaja, odnosno izgradnja obilazne pruge, predstavlja jedan od preduslova razvoja projekta "Beograd na vodi", koji je poslednjih meseci sve aktuelniji.

Kinesko rešenje mosta Vinča-Pančevo, koje je ranije u javnosti pominjano kao moguće
Drumsko-železnički most

Trasa autoputske i železničke obilaznice prelazi reku kod naselja Vinča. Inače, drumsko-železnički most preko Dunava je ključni objekat na trasi pruge. Planirano je da jednokolosečna pruga bude u sredini, a sa spoljnih strana kolovozne trake za drumski saobraćaj. Takođe, sa strane su predviđene i službene pešačke staze, široke po metar.

Položaj mosta na Dunavu je odabran na osnovu geotehničkih karakteristika terena, položaja magistralnog evropskog koridora, lokacije arheoloških nalazišta u zoni Vinče i uslova izgradnje nadvoznih rampi pruge i autoputa. Most će biti dug 1.807 metara, dok je dužina preko samog Dunava oko 600 metara.

Stara ideja


Inače, priča o tome će da se Dunav, osim između Borče i Zemuna, biti premošćen i kod Vinče, poznata je odavno. Time bi praktično drumski prsten oko Beograda bio zatvoren. Predračunska vrednost mosta, kako je "eKapija" ranije pisala, bez pratećih saobraćajnica iznosi oko 100 mil EUR, a i ovde su se kao partneri ranije pominjali Kinezi. Čak je objavljeno i da Kinezi već imaju spremno idejno rešenje mosta od Vinče ka Pančevu. Saobraćajni institut CIP je 2007. razrađivao tri varijante železničko-drumskog mosta preko Dunava, na budućem autoputu.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.