Izvor: AG Nekretnine | Petak, 22.07.2011.| 15:54

Dolazak hotela "Hilton" i "Merriot" u Beograd

Ovogodišnji REBEC je u svom razvoju u konceptualnom i programskom smislu potvrdio valjanost svoje orjentacije. Analizirajući teme i izbor govornika koji su na ukupno 13 panela prezentirali svoja razmišljanja o aktuelnoj situaciji stanja razvoja na tržištu nekretina u Srbiji i regionu, potvrđuje se neki tada izrečeni zaključci. Posle samo mesec dana od završetka REBEC-a 2011. teme vezane za retail, hotel development, upravljanje projektima, održivoj izgradnji i energetskoj efikasnosti uz standardno interesantne i očekivane teme o stanogradnji, uređenje delatnosti poslovanja o procenama vrednosti nepokretnosti, aktuelizuju se novim informacijama mnogo brže i kvalitetnije od očekivanja. Iako je letnji period i sezona godišnjih odmora, očigledno da je došlo vreme za konačnu realizaciju određenih aktivnosti i postupaka. Kao potvrda svega ovoga na tržištu su se pojavile nesporne činjenice i informacije o novim projektima i poduhvatima.

Formirano je "Udruženje procenitelja Srbije" koje će od jeseni ponuditi uobličenu i zaokruženu proceduru edukacije i licenciranja lokalnih proceniteja svake vrste. Taj proces u svom daljem razvoju konačno će definisati obim i sadržaj lokalnih standarda za procenjivanje imovine i kapitala koji će aspolutno korespondirati sa međunardono priznatim standardima.

Na tržištu delovanja specijalizovaih kompanija za upravljanje projektima sa domaćim i stranim predznakom, jedna od prisutnih kompanija je odučila da se u okviru svoje delatnosti pojavi i kao generalni izvođač kod jednog stranog investitora, što u svetu nije neka prevelika novotarija. Takođe, druga kompanija tog profila je donela odluku da u Beograd uspostavi svoj regionalni centar, koji će geografski pokrivati i tržišta zemalja koja su već u Evropskoj Uniji.

Što se tiče tema vezanih za energetsku efikasnost i održivu izgradnju brojnije su najave i objave održavanja specijalizovanih kursteva merodavnih firmi i udruženja, koje će svojim polaznicima po savladavanju i usvajanju novih znanja, ponuditi neku vrstu sertifikacije tih znanja.

U okviru retial tržišta koji se u Srbiji uglavnom vezuje za "trgovinu" a ne za prizvodnju, nešto pre REBEC-a 2011. započeo je realizaciju projekat u Novom Sadu od 30.000m2. Takođe, najavljen je početak razvoja jednog projekta iste namene u centralnoj Srbiji kao što je potvrđeno jedno investiciono partnerstvo za već izabranu lokaciju u Šapcu sa inostranim partnerima. U bar tri mix use projekta koji se razvijaju u Beogradu, retail je centralni sadržaj oko koga će se kao "sidraša" razvijati ostale namene korišćenja kao što su kancelarijski i apartmanski.

Ali ovoga trenutka, sigurno najvredniji podatak vezan za razvoj hotelske industrije u Srbiji, predstavlja potvrđena informacija da su prestižni lanci hotela kao što su Merriot i Hilton odabrali lokalne partnere i njihove izabrane lokacije za svoje prve projekte u Beogradu. Na potezu od Slavije do Kalemegdana ovi lanci će za sada imati po jedan svoj objekat s tim što će Hiltom biti jedan potpun greenfield poduhvat a Merriot će se realizovati kroz adapatciju i rekonstrukciju postojećeg objekta. Imajući u vidu da se vrlo brzo očekuje ponovno pokretanje završetka projekta rekonstrukcije Metropola i početak rekonstukcije hotela Jugoslavija. Uz već započete gradnje hotela u Bloku 11a na Novom Beogradu i hotela na Mostarskoj petlji, uz očekivanje da na jesen krene gradnja još jednog hotela na Novom Beogradu kod Arene, to sve predstvalja još jednu potvrdu da su ove godine dva održana panela vezana za razvoj hotelske industrije na REBEC-u 2011. potvrdila očekivanja organizatora da je hotelska industrije ovoga momenta najpreporučljivija i najprivlačnija vrsta nekretnina koja se i u ovim kriznim vremenima nesmetano mogu razvijati.

Što se tiče pak sektora stanogradnje njen razvoj će u osnovi i dalje biti uslovljena ne odnosom potražnje i ponude već sadašnjim ekonomskim moćima i potencijalima koja vladaju ovoga momenta na tržištu i vezana su za potencijalne kupce. Veća ponuda nema mogućnost da privuče veći broj sposobnih kupaca da kroz eventualno ozbiljnije obaranja cene kvadrata pospeši kupovinu. Banke i dalje vode restriktivnu politiku ulaznih uslova koje svaki preduzetnik mora da zadovolji da bi zainteresovana banka investiciono podržala razvoj projekata većih blokova stanogradnje ili potencijalnih klijenata koji ipak na neki način bonitetni da dobiju kredit.

Jedina povoljnost koja sada vlada na tržištu razvoja nekretnina, je činjenica da su cene izvođenja u odnosu na prethodni period i dalje u silaznom režimu iznosa cena ali da taj segment nije dovoljan da se snizi ukupna cena kvadrata. Cene opremanja loakcija ostaju iste ali i pored važeće povoljnosti od 50% za avansno plaćanje komunalija ne postoji dovoljan broj preduzetnika koji su to u stanju da realizuju. Isto tako trenutna sitaucija na tržištu nije dovoljno "teška" da bi uozbiljila i urazumila investitore da kroz smanjenje projektovanih marži prodajnih cena kvadrata stanogardnje, ona bude eventualno prihvatljivija.

To samo znači da dolazi vreme kada će svi učesnici u razvoju ovog segmenta nekretnina, morati vrlo brzo da zajednički definišu možda neke nove uslove poslovanja. Ti neki novi uslovi će na svim poljima koje dodiruju i prate razvoj nekretina apsolutno i/ili ih potpuno urediti. Tada će i ostali segmenti tržišta posebno oni vezani za industrijske i nekretnine maloprodaje, dodatno pospešiti ove segmente investicija.

Ostaje da vidimo da se krajem leta kada se ponovo bude pravila aktuelna analiza, potrvdi ili negira sve gore navedeno kao što će već u oktobru na predstojećem EXPO REAL 2011. sajmu ponovo moći da uporedi stanje i potencijali razvojnih kapaciteta nekretnina u Srbiji.

Izvor:

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.