Izvor: eKapija | Sreda, 08.09.2010.| 15:01
Izdvojite članak Odštampajte vest

Zašto graditi sportske hale i sale od drveta – Aduti koji dolaze iz firme „Deneza M“ iz BeogradaU poslednjevreme smo svedoci dobrih trendova koje pokreću sportski klubovi, lokalnasamouprava i predstavnici državne uprave zadužene za omladinu i sport, prosvetui Nacionalni investicioni plan, a u vezi su sa izgradnjom sportskih sala i halaširom naše zemlje. Klubovi shvataju da je posedovanje sopstvene sale preduslovza prave sportske ambicije i održavanje kvaliteta, a predstavnici države se sveviše trude da mlade sa ulice i od prekomernog korišćenja računara uvedu usportske hale, kako ne bi sve dublje i dublje klizili na gradaciji stanja izdravlja nacije.

Grade se (iliplaniraju) uglavnom objekti gabarita rukometnog igrališta, sa teleskopskimtribinama koje mogu da prime 300-400 gledalaca, uz neophodni prostor zasvlačionice, klupske prostorije, mali ugostiteljski objekat,teretanu, manju prostoriju za tzv. male sportove, uz zahteve da visina objektazadovolji domaće standarde za odbojku i košarku.

To su dobri trendovi, ali ih često "pokvare"neznanje i kriterijum "najniže cene" po kome se obično raspisujujavne nabavke. Držeći se one izreke "Nisam dovoljno bogat da bih kupovaojeftine stvari", urednički tim "eKapije" je inicirao forum sastručnjacima iz ove oblasti, želeći da budućim investitorima u sportske objektepomognemo odgovorima na pitanja - o čemu bi sve trebalo da razmišljaju, kako sene bi zavaravali samo inicijalnom cenom, već i da misle o tome šta ih čeka većnarednog dana, kada počnu da stižu računi za energiju, popravke, zamenumaterijala koji stari, održavanje, čišćenje i sl.

Poznati i priznati predstavnici firmi koji na tržištuSrbije već više godina nude i realizuju sportske hale primenom drvenih,čeličnih i betonskih konstrukcija govore za "eKapiju".

Ovog puta odgovore dobijamo od ĐorđaMarinkovića iz kompanije “Deneza M”, poznatog stručnjaka u oblasti betonskihkonstrukcija. Sa njime smo pričali posebno o prednostima i manama ovakvihkonstrukcija za slučajeve izgradnje sportskih objekata za rukomet, odbojku, košarku,kapaciteta cca. 400 gledalaca.


(Foto: b)

eKapija : Gospodine Marinkovću, šta su prednosti a štamane građenja armirano-betonskom konstrukcijom ?

Definitivno, prednostiovakve gradnje u odnosu na čelik i drvo su manja cena samog materijala,prilična sloboda kod projektantskih rešenja, dobra protivpožarna otpornost, dugupotrebni vek bez značajnih troškova, kao i značajno manji troškovi održavanjau toku eksploatacije objekta. Želeo bih da napomenem da stav o troškovimaodržavanja u toku eksploatacije ne znači da armiranobetonske konstrukcije netreba održavati, već samo - da su troškovi održavanja značajno manji nego uslučaju čeličnih i drvenih konstrukcija.

Ima i mana, anajveća je - velika sopstvena težina.

eKapija : Koju konstrukciju i način građenja preporučujete za ovakve objekte ?

Najjednostavnijakonstrukcija za ovakvu vrstu sportskih objekata i pravougaonu osnovu se sastojiod sistema poprečnih ramova sa glavnim nosačima na određenom razmaku i najmanjedva podužna rama, u fasadi. Kalkanski ram može biti drugačiji (ram sa višestubova i greda) ili može biti isti kao srednji poprečni nosač, ukoliko se želimogućnost produženja objekta. Zaraspone potrebne u ovim slučajevima (oko 30 m), kao glavni nosači mogu sekoristiti rešetkasti nosači, puni prethodno napregnuti ili dvopojasni nosači(nosači sa zategom).

Primenjuju se montažnekonstrukcije u raznim varijantama, najčešće kompletne montažne konstrukcije(temelji, stubovi, glavni nosači, rožnjače, fasadne grede, tavanice) ilikombinacija montažnih elemenata i elemenata livenih na licu mesta (najčešćetemelji) ili - konstrukcije izvedene klasičnim načinom građenja (livenje nalicu mesta)


(Foto: b)

eKapija : Pretpostavljamo da montažni način građenja imaapsolutni primat. Ima li u njemu samo prednosti, ili ima i mana ?

Puno je prednostimontažnog načina građenja, a izdvojiću brzo građenje (najkraći rokovi građenja),rad na gradilištu sveden na najmanju moguću meru, dobra kontrola i kvalitet,kao i to da, s obzirom da se najveći deo radova obavlja u fabrikama montažnihelemenata, klimatski uslovi ne utiču na brzinu građenja

Mane su, da, ukolikose radi o velkim elementima, transport može biti skup, a, ako se radi ounikatnom objektu, montažni način građenja nije isplativ i o njemu ne trebarazmišljati.

Da još jednomnaglasim - montažne armiranobetonske konstrukcije su racionalno konstruktivnorešenje za tipske objekte (više istih ili veoma sličnih objekata u kojima semogu koristiti isti konstruktivni elementi), a ukoliko se radi o unikatnomobjektu, klasični način građenja je racionalniji.
Učesnici foruma

Drvo : Aduti koji dolaze iz firme LKV Centar i Piramida

Čelik : Aduti koji dolaze iz firme : Trimo inženjering i Lindab

Beton : Aduti koji dolaze iz firme : Napred i Deneza MUnos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.