Izvor: eKapija | Utorak, 24.08.2021.| 13:30
Izdvojite članak Odštampajte vest

Tramvaj uz Pančevac i do Prokopa umesto prve linije metroa, BG voz do Obrenovca - Predstavljen plan razvoja šinskih sistema u Beogradu (FOTO)

(Foto: Beograd.rs)
Sudeći prema Nacrtu plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema, u narednom periodu u planu je proširenje tramvajskih i linija BG voza, kao i magistralnih pruga, uz prve radove na gradnji metroa. Planom, koji je objavio Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, predviđaju se tri metro linije, 42,26 km nove tramvajske mreže (uz kontrukciju preko Pančevačkog mosta), depoi, terminusi i gradnja novih pruga.

Površina obuhvaćena PGR-om šinskih sistema iznosi oko 2.356,16ha.


Plan za metro

Ovim dokumentom planirane su tri metro linije.

- Metro linija 1 na potezu Makiš-Mirijevo u dužini od oko 21,1km sa ukupno dvadeset i jednom stanicom.

- Metro linija 2 na potezu Depo Bežanija-Mirijevo u dužini od oko 19,2km sa ukupno dvadeset i dve stanice i delom trase od oko 0,8 km ka železničkoj metro stanici Ž.S.Zemun

- Metro linija 3 na potezu Banjica-Blok 61-Bežanija, u dužini od oko 22,7km, sa ukupno dvadeset i tri stanice.

Metro linija 3 planirana je na potezu od Banjice do Bežanije koja se vodi preko Autokomande, Železničke stanice Beograd centar, Beton hale ka Bloku 61 i Bežaniji.

Prva metro linija, je u zoni Makiškog polja planirana po terenu u dužini od oko 2,1km, da bi nakon stanice Makiš bila vođena podzemno do Mirijeva. Metro linija 1 planirana je na pravcu: Železnik-Makiš-Žarkovo-Bele vode-Trgovačka-Požeška-Park Banovo brdo-Ada Ciganlija-Sajam-Mostar-Savski trg-Trg Republike-Skadarlija-Dunav-Pančevački most-Karaburma-Ada Huja-Višnjička-Mirijevski bulevar-7. gimnazija-Mirijevo.

U skladu sa tehničkim rešenjima, trasa je planirana po terenu na delu od stanice Železnik do stanice Makiš u dužini od 2,1km. Na ovom delu trasa se vodi kroz prostor planiranog depoa za metro i površine u funkciji saobraćaja, i ima dve stanice koje su planirane na terenu, stanice Železnik i Makiš. Uz stanicu Makiš planirana je početno-završna stanica planirane linije BG voza.

Deo trase od stanice Makiš do stanice Bele vode planira se u otvorenom iskopu (cut&cover) u dužini od oko 2,15km.

Deonica u dužini od oko 11,2km od stanice Bele vode do stanice Pančevački most planirana je u dubokom tunelu, dok se deonica od stanice Pančevački most do Mirijeva planira u otvorenom iskopu (cut&cover) u dužini od oko 5,7km.

Druga metro linija, celom svojom dužinom od Železničke stanice Zemun do Mirijeva vodi se podzemno, sem na delu od stanice Kvantaška pijaca gde se zbog ulaska u planirani depo vodi površinski.

Metro linija 2 je planirana na pravcu: Depo Bežanija-Kvantaška pijaca-ŽS Zemun-Novi Novosadski put-Filipa Višnjića-Stadion Zemun-Senjski trg-Aleksandra Dubčeka-Opština Novi Beograd- Merkator-Arena-Sava centar-Blok 18-Savski trg-Manjež-Makenzijeva-Južni bulevar-Šumatovačka-Vojislava Ilića-Cvetkova pijaca-Mite Ružića-Ustanička-Mirijevo.

Trasa je, prema tehničkoj dokumentaciji, na delu od depoa Bežanija do petlje Zmaj i Železničke stanice Zemun do stanice Sava centar, planirana u otvorenom iskopu (cut&cover) dok je od stanice Sava centar do stanice Mirijevo planirana u dubokom tunelu.

Treća metro linija, celom svojom dužinom od Banjice do Bežanije vodi se podzemno, osim: na delu od stanice Bežanijsko groblje, gde se zbog ulaska u planirani depo trasa vodi površinski i na delu od Kliničkog centra Srbije do železničke stanice Beograd centar u Prokopu, gde je trasa planirana na objektu.

Metro linija 3 planirana je na pravcu: Paunov breg-Banjica-Trošarina-Stepa Stepanović-Braće Jerković-Centralno groblje-Vitanovačka-Autokomanda-ŽS Beograd centar-Klinički centar Srbije- Manjež-Pionirski park-Trg Republike-Beton hala-TC Ušće-Arena-ŽS Novi Beograd-Airport city-Gandijeva-Dušana Vukasovića-Vojvođanska-Bežanijsko groblje i depo Bežanija

Trasa treće metro linije je, prema tehničkoj dokumentaciji, planirana u otvorenom iskopu (cut&cover) na delu od Bežanije do Bloka 42, u dubokom tunelu na delu trase od Bloka 42 do Banjice, osim na delu od planirane metro stanice Klinički centar do metro stanice Ž.S. Beograd centar gde bi se trasa vodila na objektu.

Planirane linije BG metroa
Planirane linije BG metroa (Foto: Beograd.rs)

Predložene linije 1 i 2 ukrštaju se na poziciji Savskog trga i u Mirijevu, linije 2 i 3 kod parka "Manjež" kod Beogradske arene i kod Bežanijskog groblja, a linije 1 i 3 na Trgu Republike.

Depoi za metro kompozicije planirani su u Makiškom polju i Bežaniji.

Širina koloseka metro sistema iznosi 1.435mm, a rastojanje između osa koloseka 3,5m.

Maksimalni podužni nagib na trasi iznosi 4,0%, izuzetno 4,5% u slučaju drugih uslovljenosti, a na osnovu provere kroz tehničku dokumentaciju.

Minimalni radijus horizontalne krivine na trasi iznosi Rmin=150m, za trasu u plitkom iskopu i po terenu, odnosno Rmin=250m za trasu u dubokom tunelu, dok je minimalni radijus krivine u depou Rmin=90m.

Minimalni radijus vertikalne krivine na trasi iznosi Rmin=3.200m, izuzetno Rmin=2.500m u slučaju drugih uslovljenosti, a na osnovu provere kroz tehničku dokumentaciju.

Maksimalna operativna brzina kompozicija na trasi je 80 km/h.

Minimalna dužina pravca trase metroa u zoni stanice iznosi 120m. Rastojanje između ose koloseka i ivice stanične platforme iznosi 1.485mm. Rastojanje između vrha šine i stanične platforme iznosi 1.150mm.

Dužina kola u okviru kompozicije iznosi 18m, trodelne garniture 54 m, a četvorodelne 72m, visina kola orijentaciono 3,85m.

Točkovi na voznim garniturama moraju biti čelični. Napajanje sistema planira se sistemom treće šine sa naponom od 1.500 VDC.

Režim vožnje vozova u metro sistemu – automatski (bez mašinovođe).

Odlukom o izradi PGR-a šinskih sistema definisana je fazna realizacija metro sistema:

1. faza – deo prve metro linije od metro stanice Železnik do metro stanice Karaburma,
2. faza – deo prve metro linije od metro stanice Karaburma do metro stanice Mirijevo,
3. faza – druga linija metro sistema i
4. faza – treća linija metro sistema.


Detaljna razrada I faze prve linije metroa

Teritorija detaljne razrade prve faze prve linije metro sistema podeljena je na 15 zona koje su označene slovima A-M. Predmetne zone obuhvataju površinske delove metro sistema, odnosno zone metro stanica, evakuaciono-ventilacionih šahtova, evakuacionih šahtova, trasu metro sistema u plitkom iskopu i depo metro sistema. Površinske zone metro sistema su podeljene mrežom saobraćajnica na 35 blokova.

Površinske stanice metro sistema su metro stanice Železnik i Makiš.

Podzemne stanice metro sistema su metro stanice Žarkovo, Bele vode, Trgovačka, Požeška, Park Banovo brdo, Ada Ciganlija, Sajam, Mostar, Savski trg, Trg Republike, Skadarlija, Dunav, Pančevački most i Karaburma.

U okviru granice I faze prve linije metro sistema planirana su dva evakuaciona šahta. Šaht 5 u zoni Đ u okviru petlje Mosta na Adi i šaht 7 u zoni Ž u okviru regulacije Savske ulice. Za ove objekte nisu formirane građevinske parcele već se oni nalaze u okviru građevinskih parcela mreže saobraćajnica

U okviru granice I faze prve linije metro sistema planirana je planiran jedan autobuski terminus u bloku 2, u zoni početne stanice metro linije 1 (Železnik).

U skladu sa rešenjem iz Generalnog projekta metro linija 1 i 2, zaključeno je da se glavni depo locira u Makišu, neposredno uz ranžirnu stanicu, opremljen i projektovan za održavanje kompletnog voznog parka i garažiranje linije. Ukupna površina depoa iznosi oko 37,3 ha.


Tramvajska mreža

Razvoj tramvajske mreže planiran je na sremskom, šumadijskom i banatskom delu delu Beograda. Na navedenim područjima planirana je realizacija novih 42,26 km deonica tramvajske mreže (sa konstrukcijom uz Pančevački most).

Na sremskom delu grada planiran je razvoj novih 16,18km tramvajske dvokolosečne pruge, na šumadijskom 17,91km, dok se na banatskom delu grada planira novih 10km mreže (sa konstrukcijom uz Pančevački most).

Pravci širenja tramvajske mreže:

- Blok 42 – Tošin bunar 2,32 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Sava centar – Tošin bunar 4,31 km u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Tošin bunar – Bežanijska kosa – dr Ivana Ribara 4,74 km, deo u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza, a deo istom površinom kojom se kreću ostala drumska vozila
- Jurija Gagarina – Nova Vinogradska 1,89 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Jurija Gagarina – Bulevar Crvene armije – Đorđa Stanojevića - Blok 42 1,12 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Studentska - Ivićeva (Tošin bunar) 1,80 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Banovo brdo - Labudovo brdo 4,85 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Slavija - Kalemegdan 2,33 km, deo istom površinom kojom se kreću ostala drumska vozila, a deo duž pešačke ulice
- Crkva Sv. Marka - Terazije 0,7 km, deo istom površinom kojom se kreću ostala drumska vozila, deo u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Ustanička – Mali mokri lug 2,23 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Omladinski stadion – Pančevački most (planirana okretnica, depo Ada huja) 3,2 km, deo istom površinom kojom se kreću ostala drumska vozila, a deo u izdvojenoj baštici u sredšnjem delu kolovoza
- Patrijarha Dimitrija – Oslobođenja – okretnica Kneževac 0,7 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Transverzala (Bulevar Oslobođenja – Klinički centar – Prokop) 0,9 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Okretnica Ada Huja – okretnica Krnjača 2,16 km, u potpuno izdvojenoj trasi na mostovskoj konstrukciji
- Okretnica Krnjača – Zrenjaninski put – okretnica Zbeg 8,01 km, u izdvojenoj baštici u središnjem delu kolovoza
- Omladinski stadion – Pančevački most 1,00 km, biće određen nakon izrade Idejnog projekta koji će prethoditi detaljnoj planskoj razradi

Na sremskom delu grada, planira se realizacija novog tramvajskog depoa u produžetku ulice Jurija Gagarina. Površina planiranog depoa na ovom prostoru iznosi oko 18ha.

Na šumadijskom delu grada planirana je realizacija dva tramvajska depoa. Jednog u zoni Pančevačkog mosta ukupne površine od oko 7ha, a drugog na Vidikovcu uz Ibarsku magistralu od 7,4ha.

Na banatskom delu grada planiran je depo površine 11,3ha, u zoni raskrsnice Zbeg.

Depoi se planiraju kao mešoviti, odnosno i za autobuski saobraćaj.

U sklopu širenja tramvajske mreže u gradu planirane su i tramvajske okretnice.

Na sremskom delu grada planirane su okretnice na uglu ulica Nikole Dobrovića i Tošin bunar, na tramvajskoj mreži koja se vodi duž produžetka ulice Jurija Gagarina ka ulici Novoj Vinogradskoj i u ulici Tošin Bunar na uglu sa ulicom Ivićevom.

Na šumadijskom delu grada planirane su okretnice Labudo brdo, Pančevački most kod planiranog depoa i u Malom Mokrom Lugu kod Partizanske ulice.


BG voz

Master planom razvoja saobraćajne infrastrukture – SMART PLANOM iz 2017. godine planiran je dalji razvoj sistema BG voza, a predložena planska rešenja uneta su u ovaj Plan.

Na liniji 1 BG voza planirano je uspostavljanje više novih železničkih stanica kao što su: Agostina Neta, Altina, Kamendin i Batajnica istok.

Na potezu od Makiša, postojećom trasom železničke pruge kroz tunel ispod Ceraka, pa sve do Pančevačkog mosta odnosno novog službenog mesta - železničke stanice Karaburma, planirano je uvođenje linije 3 BG voza.

Za ovu liniju treba dograditi deo železničke infrastrukture (uključujući i planiranu stanicu Vodovodska) u zoni ranžirne stanice u Makišu, kako bi se ostvarila veza sa planiranom linijom 1 metroa u stanici Makiš ali i kompletnu infrastrukturu kojom bi se u funkciju stavila Železnička stanica Karaburma (od postojećih, izvedenih, tunelskih cevi u zoni Pančevačkog mosta paralelno sa Višnjičkom ulicom na Ada Huji). Dužina planirane linije 3 BG voza bila bi oko 13,7 km.
Postojeće i planirane linije BG voza
Postojeće i planirane linije BG voza (Foto: Beograd.rs)
Planirano je uvođenje i realizacija linije 4 BG voza na potezu od službenog mesta - železničke stanice Novi Beograd do Aerodroma Nikola Tesla i dalje ka naselju Surčin – Surčinskoj ulici, odnosno ka Nacionalnom stadionu i kasnije kroz područje opštine Surčin ka Obrenovcu. Osim stanice u zoni putničkog terminala Aerodroma Nikola Tesla planirana je i stanica Autoput kako bi se omogućila veza sa drumskim uvodnim pravcem koji sa jugozapada uvodi saobraćaj u centralnu gradsku zonu. Trasa putničke železničke pruge potrebno je u potpunosti voditi odvojeno od trase teretne pruge. Pruga je planirana kao dvokolsečna sa širinom koloseka od 1.435mm i međuosovinkim rastojanjem između koloseka od 4m. Dužina planirane linije 4 BG voza na deonici od službenog mesta - železničke stanice Novi Beograd do Nacionalnog stadiona bila bi oko 23,5km.

Novi, planirani deo obilazne železničke pruge kojim bi se kompletirala ova pruga oko grada, planiran je na poziciji od stanice Beli potok preko Leštana i Vinče, mostom preko Dunava na pravcu ka Pančevu. Time bi se u potpunosti otvorila mogućnost za kretanje teretnih kompozicija bez ulaska u centralno gradsko područje i značajno odvojilo kretanje teretnih od putničkih vozova. Planirano je da se ova deonica železničke pruge koristi i za potrebe sistema BG:voza.

Planirano je uvođenje u sistem dva nova stajališta koja bi imala značajnu ulogu u intermodalnosti sistema javnog transporta putnika, stajalište Makenzijeva i stajalište Sajam.

Takođe, u planu je i gradnja depoa za potrebe BG voza u zoni TPS Zemun, TPS Kijevo i Železničke stanice Karaburma.

Daljim širenjem železničke mreže i uvođenjem novih linija BG voza, moguće je na sistem gradsko–prigradske železnice povezati i opštinu Obrenovac. Vezu Obrenovca na sistem gradsko – prigradske železnice moguće je ostvariti produžetkom planirane linije 4 iz pravca Nacionalnog stadiona. Ovaj, planirani deo sistema BG voza bio bi planski sagledan posebnim urbanističkim planom kome bi prethodila neka vrsta studije opravdanosti i predstavljao bi poseban deo, liniju 7 BG voza Surčin (Nacionalni stadion) – Obrenovac.


Razvoj magistralnih pruga

Osim razvoja sistema BG voza u nerednom periodu planirana je modernizacija i rekonstrukcija železničkih pruga:

- Magistralne pruge 101 (Beograd centar – Stara Pazova – Šid – državna granica – (Tovarnik) i magistralne pruge 105 (Beograd centar) – Stara Pazova – Inđija – Subotica -državne granica – (Kelebia) koje se na teritoriji grada poklapaju

- Magistralne pruge 108 ((Beograd Centar) – Resnik – Požega - Vrbnica – državna granica – (Bijelo polje))
- Magistralne pruge 107 (Beograd centar – Pančevo glavna – Vršac – državna granica
- Magistralne pruge 102 (Beograd centar – Rasputnica"G" – Rakovica – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica – (Tabanovce))
- Dela magistralne pruge 102 (Beograd centar – Rasputnica "G" – Rakovica – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica – (Tabanovce)) - deo od Jajinaca do Male Krsne
- Magistralne pruga 111 Beograd Ranžirna "A" – Ostružnica – Batajnica koja predstavlja obilaznu železničku prugu oko grada.

Kao i izgradnja novih jednokolosečnih pruga: Beli potok-Vinča sa mostom preko Dunava i Novi Beograd-Aerodrom Nikola Tesla-Obrenovac.

Osim navedenog planirana je i izgradnja kapaciteta Železničke stanice Beograd centar, rekonstrukcija kapaciteta u stanici Beograd Ranžirna za potrebe formiranja kontejnerskog terminala, izgradnja RTC Beograd u Makišu, izgradnja TPS Zemun i Kijevo i izgradnja Železničke stanice Novi Beograd.

I. Milovanović
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE