Izvor: eKapija | Ponedeljak, 09.11.2020.| 09:56
Izdvojite članak Odštampajte vest

Kako bi trebalo da izgleda naselje Šumice u Novom Sadu?

Žutom bojom označeno stanovanje, plavom vrtić, a ispod njega opštegradski centar
Žutom bojom označeno stanovanje, plavom vrtić, a ispod njega opštegradski centar (Foto: Print screen / Plan detaljne regulacije / JP Urbanizam)
Planom detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu obuhvaćen je prostor koji ima ima povoljan položaj u saobraćajnoj mreži grada Novog Sada, čiju okosnicu čine četiri glavne gradske saobraćajnice – gradska magistrala (postojeći produžetak Bulevara Evrope), Sentandrejski put u neposrednom okruženju, Ulica Paje Radosavljevića i Ulica profesora Grčića.

Planom je obuhvaćeno delimično izgrađeno područje na potesu Gornje livade, koje je pretežno nastalo bespravnom izgradnjom porodičnih stambenih objekata. Područje pripada Mesnoj zajednici Klisa.

Planom je obuhvaćeno 82,80 ha.

Koncepcijom prostornog uređenja planira se porodično stanovanje, stanovanje sa poslovanjem, opštegradski centar, predškolska ustanova, poslovanje na ulaznim pravcima, stanica za snabdevanje gorivom i saobraćajne površine ‒ ulice.

Postojeća izgrađenost i urbana matrica, kao i koncepcija razvoja izražena kroz planirane namene prostora, opredeljuju podelu u okviru Šumica na četiri potceline:

- prvu potcelinu sa 22 bloka koje formiraju međusobno paralelne ulice, a koje se pružaju između ulica Profesora Grčića i Angela Vlatkovića;
- drugu potcelinu sa 10 blokova koje formiraju ulice u dva pravca koje se pružaju između ulica Angela Vlatkovića i Pantelije Milenkovića;
- treću potcelinu sa četiri bloka koji će se formirati između ulica Angela Vlatkovića, Pantelije Milenkovića i Proleterske ulice;
- četvrtu potcelinu sa tri bloka koji će se formirati severno od Proleterske ulice.

Planira se oko 2.900 stanovnika (oko 1.100 stanova), u porodičnim stanovanju površine 57,54 ha, a planirana neto gustina stanovanja iznosi 53 st/ha.

Stanovanje se planira kao porodično stanovanje, spratnosti do P+1+Pk u blokovima 18, 19 i 20.

Pod stanovanjem sa poslovanjem podrazumeva se stanovanje u funkciji obavljanja delatnosti. Ova namena planira se u zapadnom delu Šumica, u urbanističkoj potcelini 2, uz ulice Angela Vlatkovića i Pantelije Milenkovića, u blokovima br. 25, 26, 29, 30 i 31. Maksimalna spratnost je do P+2.

Opštegradski centar se planira uz Ulicu 9. maja, u urbanističkoj potcelini 1, u urbanističkim blokovima br. 16 i 17, sa uređenjem i ozelenjavanjem pešačkog partera (zelenih urbanih džepova) u Ulici 9. maja, i stvaranjem atraktivnog centra namenjenog stanovnicima Šumica. Planirana je izgradnja opštegradskog centra sa sadržajima lokalnog značaja, odnosno poslovnih objekata (kultura, usluge, ugostiteljstvo, uslužno zanatstvo, zabava, rekreacija i sl.) sa ili bez stanovanja na parceli.

Poslovanje na ulaznim pravcima se planira u zapadnom delu prostora u urbanističkim potcelinama br. 1 i 2, uz gradsku magistralu (produžetak Bulevara Evrope) i u severnom delu prostora u urbanističkoj potcelini broj 4 i urbanističkom bloku broj 37.

Planira se stanica za snabdevanje gorivom u urbanističkoj potcelini 2, u urbanističkom bloku broj 23.

Predškolska ustanova je planirana u urbanističkoj potcelini broj 1, u urbanističkom bloku broj 15, u neposrednom okruženju opštegradskog centra, u skladu sa datim normativima za obračun kapaciteta kombinovanih ustanova (ukupno 220‒240 dece). Maksimalna dozvoljena spratnost objekta iznosi P+1+Pk.

Planira se kompleks Okružnog zatvora (površine oko 2,12 ha) u urbanističkom bloku broj 39. Na kompleksu okružnog zatvora moguća je izgradnja novih objekata spratnosti od P do P+2+Pk. Кompleks Okružnog zatvora u obuhvatu Plana može sa postojećim kompleksom Okružnog zatvora, sa kojim se graniči sa istočne strane, činiti jedinstvenu funkcionalnu celinu.

Saobraćajnu mrežu, pored Proleterske ulice, čini sistem stambenih ulica - prilagođenih stvorenim uslovima i mogućnostima, koje su prouzrokovali bespravno izgrađeni objekti. U svim ulicama planirana je izgradnja kolovoza širine od 3,5 do 6 m, trotoara širine 2 × 1,5 m, komunalnih instalacija, otvorenih kanala i drvoreda.

Na ovom području parkiranje je predviđeno na parceli (garaža, ili otvoreni parking), u okviru poslovnih kompleksa i na ulicama u kojima ima prostornih mogućnosti.

Izgradnja primarne ulične mreže u punom planiranom profilu omogućava realizaciju mreže linija javnog gradskog prevoza, čime će se pokrivenost područja poboljšati.

Planirane su i biciklističke staze.

Na obuhvaćenom prostoru ne postoji vodovodna mreža, koja će biti izgrađena. Do izgradnje planirane vodovodne mreže, potrebe za vodom moguće je zadovoljiti izgradnjom bušenih bunara na parcelama korisnika.

Planira se izgradnja primarne kanalizacione mreže otpadnih voda duž Ulice profesora Grčića, na koju će biti orijentisana sekundarna kanalizaciona mreža iz okolnih ulica.

Skver se nalazi u Ulici 9. maja, koji je podeljen na severni i južni deo u okviru ulice. Uređenje severnog dela skvera treba da sadrži popločanu površinu, česmu i dečije igralište i da bude uređeno biljkama. U južnom delu skvera takođe je potrebno saditi biljke različite visine i pstaviti česmu, kao i popločane površine.

A. K.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.