Izvor: B92 | Nedelja, 21.03.2010.| 15:09

Jeftinije građevinsko zemljište za investitore od 20. marta

Uredba o prodaji ili izdavanju građevinskog zemljišta, po ceni manjoj od tržišne ili bez naknade, stupila je na snagu 20. marta 2010. godine.

Lokalna samouprava može da proda ili da u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne ili bez naknade, ako dobije saglasnost Vlade, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, objavljeno je u Službenom glasniku.

Građevinsko zemljište koje pod tim uslovima lokalna samouprava može da proda ili da u zakup, mora da bude namenjeno izgradnji objekata od posebnog značaja i da se time povećava broj zaposlenih u privredi lokalne samouprave za najmanje jedan odsto i srazmerno uvećavaju javni prihodi.

Uredbom je predviđeno da na pogodnosti mogu da računaju i oni koji grade objekte koji su namenjeni za socijalno stanovanje, odnosno potrebe državnih organa, kao i oni koji stanove grade u skladu sa uredbom o podršci građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate.

Iznos umanjenja tržišne vrednosti cene, odnosno zakupnine, za projekte ekonomskog razvoja, ne može biti veći od očekivanog iznosa uvećanja javnih prihoda po osnovu realizacije tog projekta u period od pet godina od početka realizacije investicije.

Izuzetak je da umanjenje može biti veće, i to do 100%, ukoliko se radi o projektu koji se realizuje u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, a do 50% ako se radi o ostalim lokanim samoupravama i ukoliko je u pitanju projekat od posebnog značaja za razvoj određenog područja.

Zemljište će se prodavati ili davati u zakup prikupljanjem ponuda javnim oglasom ili neposrednom pogodbom, a lokalne samouprave su, prema uredbi, dužne da sačine elaborat o opravdanosti prodaje ili davanja u zakup, a pre podnošenja zahteva za saglasnost Vladi Srbije.

Predviđeno je da o zahtevu lokalnih samouprava odlučuje Vlada u roku od 30 dana, a na predlog komisije čiji je predsednik ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.