Izvor: eKapija | Sreda, 05.08.2020.| 13:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

Menja se izgled centra Pančeva? - Plan za Blok 089 predviđa gradnju nove zgrade Arhiva, amfiteatra, podzemne garaže i saobraćajnica

(Foto: YouTube/screenshot)
Gradska uprava Pančeva oglasila je ponovljeni javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije dela bloka 089. Blok 089 se nalazi u zoni gradskog centra i po nameni je podeljen na tri podceline – krajnji istočni deo bloka je pretežno namenjen stanovanju sa kompatibilnim namenama, u središnjem delu se nalazi gradska pijaca dok je krajnji zapadni deo namenjen javnim službama i poslovanju. Okvirna površina plana iznosi oko 8,2 ha.

Deo bloka 089 koji je predmet ovog plana, obuhvata prostor namenjen pijaci, javnim službama i poslovanju.

U ovom delu se nalaze i dva objekta spomenika kulture, a to su zgrada Istorijskog arhiva i zgrada Doma omladine. Takođe, ceo zapadni deo bloka (namenjen javnim funkcijama i poslovanju) je, prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, definisan kao zona spomenika kulture, a pripada i zaštićenoj okolini gradskog jezgra.


Planirana detaljna namena površina i objekata po celinama i zonama

Kultura

Objekti Doma omladine i Arhiva pripadaju kulturnoj delatnosti i istovremeno su same zgrade deo gradskog kulturno-istorijskog nasleđa. Njihova osnovna delatnost ostaje nepromenjena a ovim planom oba objekta dobijaju svoju parcelu na kojoj će moći da ostvare dodatne sadržaje koji su im potrebni.

U okviru parcele Arhiva ima mogućnosti za izgradnju novog objekta za potrebe čuvanja arhivske građe, dok na parceli Doma omladine može da se postavi bina i gledalište - amfiteatar za potrebe održavanja različitih manifestacija. Sve aktivnosti na ovim objektima i njihovima prcelama moraju se odvijati u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Pančevo i u skladu sa njihovim uslovima.

Poslovanje

Poslovanje je zastupljeno u objektima u delu unutarblokovske površine, zatim ka ulici Zmaj Jove Jovanovića i u velikom poslovnom objektu na uglu ulica Svetog Save i Nemanjine.

Preovlađuju poslovne delatnosti iz oblasti trgovine, usluga u zanatstva. Navedeni objekti se zadržavaju u svojim zatečenim gabaritima (horizontalnim i vertikalnim) i poslovnoj nameni.

Planirana namena (Foto: Pancevo.rs/ JP Urbanizam Pančevo/ Nacrt PDR dela bloka 089 u naseljenom mestu Pančevo)

Komunalna delatnost

Gradska zelena pijaca zauzima središnji deo bloka. Ona ostaje u svom zatečenom obuhvatu i nameni ali je moguće njeno natkrivanje u delu na kojem se nalaze tezge na otvorenom.

Takođe, kako je navedeno u planu višeg reda (PGR Celina 1 – širi centar (krug obilaznice), dozvoljena je i izgradnja podzemne javne garaže u kom slučaju je moguće podizanje pijačnog prostora-platoa do maksimalno 1.2m u odnosu na pristupne trotoare po obodu bloka. U tom slučaju, denivelacija (stepenište, rampe i sl.) se rešava unutar bloka.

Zelena infrastruktura

U unutrašnjosti bloka postoje javne zelene površine koje je potrebno urediti, osavremeniti, obnoviti novim sadnim materijalom i opremiti odgovarajućim mobilijarom.

Saobraćajna i komunalna infrastruktura

Da bi se omogućio bolji pristup u unutrašnji prostor bloka, planirane su saobraćajnice sa minimumom saobraćajnih elemenata ali koje će ujedno služiti da se kroz njihove trase sprovede sva potrebna komunalna infrastruktura do objekata.

Od saobraćajnih površina planirani su kolovozi, parkinzi i pešačke staze za komunikaciju do svih sadržaja.

Ponovljeni javni uvid počeo je 31. jula 2020. i trajaće 15 dana, a obrađivač plana je JP Urbanizam Pančevo.

I. M.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.