Izvor: eKapija | Četvrtak, 28.05.2020.| 11:02
Izdvojite članak Odštampajte vest

Kako bi Almaški kraj u Novom Sadu mogao da izgleda u budućnosti?

Roza zona - opštegradski centar, šatirana zona - visoko obrazovanje i kultura
Roza zona - opštegradski centar, šatirana zona - visoko obrazovanje i kultura (Foto: Print screen / Konceptualni okvir plana )
Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novi Sad stavila je na rani javni uvid "Konceptualni okvir plana generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu", koji će trajati do 10. juna.

Almaški kraj je istorijski, tradicionalni i autentični deo Novog Sada, koji je nalazi severno od starog gradskog jezgra. Približna površina obuhvaćena planom iznosi 22,55 ha.

Kako je navedeno u okviru plana, "postojeće stanje prostora karakteriše relativno zapuštena građevinska struktura prizemnih stambenih objekata, sa značajnim indeksom zauzetosti parcele i velikim brojem stambenih jedinica u dvorišnim objektima". Dodaje se i da ima malo zelenila, te da "realizaciju planskih rešenja ne prati uređenje ulica".

Navodi se i da će prostorni razvoj biti usmeren "na razvoj namena starog centra, opštegradskog centra, opštestambene zone (višeporodične manjih kapaciteta i pororodične), kulture, visokog obrazovanja, predškolske ustanove, zdravstvene ustanove i hrama sa parohijskim domom, sa pratećom namenom poslovanja, sa težištem na razvoju usluga".

Planom će se utvrditi pravila uređenja i građenja. Tako se opštegradski centar planira uz Temerinsku ulicu, a spratnost objekata P+1+Pk, odnosno P+4+Pk. Porodično stanovanje biće planirano u središnjim i delovima severnog i istočnog prostornog obuhvata plana.

Namena visokog obrazovanja i kulture planira se na mestu nekadašnje svilare u Kosovskoj ulici. Kompleks objekata namenjen je delu Akademije umetnosti u Novom Sadu, a manjim delom kulturnom centru, koji će biti deo projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture". Planiraće se spratnost P-P+2+Pk.

Predškolska ustanova će se planirati na lokaciji u Almaškoj ulici 24 i u Zlatne grede 6. Zdravstvena ustanova biće planirana u Almaškoj 4. Postojeći objekat je obnovljen i služi kao specijalna zdravstvena ustanova.

U planu je i ozelenjavanje drvoredima, šibljem, vrtovima, zelenim pojasom.

Akcenat će biti i na pešačkim i biciklističkim stazama, dok će se javni parkinzi i garaže planirati van pomenute prostorno kulturno-istorijske celine.

Planira se i izgradnja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcija postojeće, a isto se odnosi i na kanalizaciju.

Kada je reč o struji i toplotnoj energiji, u planu je i korišćenje solarnih fotonaponskih modula i kolektora na krovovima i fasadama. Moguće je i korišćenje toplotnih pumpi i sondi za korišćenje geotermalne energije.

Za izradu plana bilo je zaduženo JP Urbanizam.

A. K.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.