Izvor: eKapija | Sreda, 11.12.2019.| 15:43
Izdvojite članak Odštampajte vest

Rumenka spremna za investitore - U planu obnova postojećeg i izgradnja novog centra

(Foto: JP Urbanizam Novi Sad)
Novosadsko naselje Rumenka dobilo je urbanističku podlogu za izgradnju novog centra naselja koju je izradilo JP Urbanizam Novi Sad. Planom detaljne regulacije centra Rumenke, koji se nalazi na javnom uvidu do 28. decembra, obuhvaćeno je područje površine 4,07 ha, u centralnom delu građevinskog područja Rumenke.

Obuhvaćeni prostor deo je potesa centralnog dela Rumenke uz Ulicu oslobođenja, u okviru kojeg je preovlađujuća namena porodično stanovanje, ali i objekti obrazovanja, kulture, zdravstva, poslovanja, verski objekti i ostali sadržaji.

Shodno Planu, u centru će biti zadržani sadržaji lokalne samouprave, objekati zdravstva, kompleks pravoslavne crkve i pijaca.

- S obzirom na ograničenja postojećeg centra, prvenstveno prostorna, predviđa se organizacija novog centra u južnom delu građevinskog područja naseljenog mesta Rumenka - navedeno je u dokumentaciji i dodaje da sadašnji centar treba unaprediti u cilju boljeg povezivanja sa ostalim delovima Rumenke i rešavanja stacionarnog saobraćaja.

Prema planu, 44,11% novog centra činiće stambene zgrade. Preporuka je da se poslovni sadržaji u zoni centra, prevashodno u domenu trgovine i zanatstva, realizuju u prizemlju stambenih objekata.

Takođe, planira se proširenje pijace na jug, u cilju rešavanja problema snabdevanja, kao i parkiranja njenih korisnika.

U planu je i uređenje prostora oko postojećeg prizemnog objekta zdravstvene stanice sa apotekom, uz mogućnost rekonstrukcije i dogradnje.

Predlaže se da se sadašnji društveni dom - bioskop, koji se trenutno nalazi u zoni centra, premesti u novi centar Rumenke. Postojeći verski, i kompleks protivpožarne zaštite se zadržavaju u sadašnjem centru, uz mogućnost dogradnje i rekonstrukcije.

Planom je previđena i izgradnja biciklističke staze i parking mesta u skladu sa potrebama.

U dokumentaciji je navedeno i da je u novom centru naselja planirana rekonstrukcija postojeće nadzemne elektroenergetske mreže, demontaža postojeće trafostanice na uglu ulica Oslobođenja i Vojvođanske i izgradnja nove, podzemne elektroenergetske mreže i trafostanice.

- Takođe je potrebno izvršiti rekonstrukciju mreže javnog osvetljenja - stoji u dokumentu.

U domenu elektronske komunikacije planirana je izgradnja privodnih kablova i Wi-Fi pristupnih tačaka, kao i postavljanje sistema za video-nadzor u okviru regulacija površina javne namene (na stubovima javne rasvete, semaforima, reklamnim panoima i sl.), kao i na objektima.

U postojećem centru u planu je, između ostalog, i oplemenjivanje ozelenjenog skvera u blizini objekta zdravstvene stanice dekorativnom vegetacijom i adekvatnim mobilijarom.

B. P.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.