Izvor: eKapija | Četvrtak, 29.08.2019.| 15:06
Izdvojite članak Odštampajte vest

U planu izgradnja sportskog centra i stambenih objekata u novosadskom naselju Adice - Plan generalne regulacije na javnom uvidu

(Foto: JP Urbanizam Novi Sad)
Naselje Adice u Novom Sadu dobiće nove sadržaje, pošto je Planom generalne regulacije u tom delu grada planirana izgradnja sportskog centra, ali i stambenih objekata. Ovaj Plan do 25. septembra biće na javnom uvidu u JP Urbanizam.

Naime, Plan generalne regulacije obuhvata deo građevinskog područja Novog Sada ukupne površine oko 8,6 hektara koji se nalazi u katastarskoj opštini Veternik. Prostor obuhvaćen planom je u centralnom delu naselja Adice, a njegovu granicu čine ulice Marije Busrać, Mladena Stojanovića, Slavka Rodića i Nikole Aleksića.

Iako je površina namenjena za porodično stanovanje procentualno najveća u obuhvatu Plana, najznačajniji deo svakako je sportski centar "koji bi trebalo da zadovolji potrebe šireg okruženja".

Kako se navodi u Planu, u okviru sportskog centra planira se izgradnja otvorenih i zatvorenih sportskih terena sa pratećim objektima.

- U severnom delu prostora u planu je izgradnja terena za mali fudbal i rukomet sa tribinama, teren za boćanje i teretana na otvorenom. U centralnom delu planiran je teren za košarku sa tribinama, teren za odbojku i dva terena za tenis, a u južnom delu objekat spratnosti do P+2 (ili VP+1), i dva terena za badminton. Objekat se planira kao višenamenska sportska hala za male sportove, borilačke veštine i/ili druge sportsko-rekreativne sadržaje sa pratećim sportsko-komercijalnim sadržajima - piše u planu generalne regulacije.

Kako stoji u dokumentu, u planu su i dva kolska ulaza u sportski centar, jedan sa zapadne strane, iz planirane ulice, a drugi sa istočne strane, iz pravca Ulice Svetolika Rankovića. Osim toga, biće uređeno i više pešačkih i biciklističkih ulaza u kompleks sportskog centra.

- Planira se manja uređena zelena površina sa terenima za igru dece i svim pratećim urbanim mobilijarom. Takođe, izdvajaju se površine za nove ulice i parking-prostore - piše u dokumentu.

Kako je već navedeno, porodično stanovanje je dominantno po svojoj zastupljenosti na čitavom području Adica, pa će se, prema Generalnom planu, i nadalje razvijati, a pored već postojećih u planu su i nove parcele za tu namenu.

- Spratnost u okviru namene porodično stanovanje je do P+1+Pk, a maksimalna zauzetost parcele objektima do 50%. Postojeće parcele porodičnog stanovanja, realizovane na osnovu prethodnih planskih rešenja, planom se zadržavaju, u planu je i uređenje novih za koje se ovim planom utvrđuje nova ulična mreža.

Takođe, Planom su predviđeni i poslovni objekti na dve lokacije - duž produžetka Ulice Svetolika Rankovića (zapadni deo) i uz Ulicu Marije Bursać, u krajnjem severnom obuhvatu plana. Moguća je izgradnja objekta spratnosti do P+1, optimalne zauzetosti 50%, maksimalno do 70%.

- Uređena zelena površina planira se u severnom delu obuhvata plana, duž produžetka Cetinjske ulice. U okviru zelene površine planiraju se i tereni za igru dece i drugi prateći elementi. U regulaciji ulice u središnjem delu prostora u obuhvatu plana, planira se ozelenjeni skver (manji urbani džep) koji će svojim sadržajem zelenila i urbanog mobilijara oplemeniti prostor.

Kada je reč u uređenju saobraćajne infrastrukture, u planu stoji da će se ona zasnivati na već postojećoj i planiranoj saobraćajnoj mreži. Pored već postojećih ulica Marije Bursać, Svetolika Rankovića, Mladena Stojanovića i Slavka Rodića, u središnjem delu naselja planiraju se nove ulice koje će biti u funkciji planiranog porodičnog stanovanja i sportskog centra.

Kako piše u Planu generalne regulacije, u novom kompleksu ne planira se trasa linije javnog gradskog prevoza. U planu je uređenje biciklističke staze duž ulica Marije Bursać i Svetolika Rankovića.

Kada je reč o parking prosotru, u zonama porodičnog stanocanja ono će se vršiti u okviru građevinske parcele, izgradnjom garaža kao zasebnog pomoćnog objekta ili u okviru glavnog objekta.

U planu je i izgradnja parkinga duž saobraćajnice gde se planira javni sportski centar.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.